Regulamin IV Turnieju Piłki nożnej służb mundurowych


SEKCJA ORGANIZACYJNO-KADROWA

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej - wzór do pobrania (.pdf)

Druk oświadczenia o stanie majątkowym strażaka Państwowej Straży Pożarnej za rok 2014 - wzór do pobrania (.pdf)


 
JRG W TYM STANOWISKO D/S OPERACYJNO-SZKOLENIOWYCH


1. Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych (do pobrania)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (do pobrania)

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (do pobrania).

System szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.
Prezentacje multimedialne do pobrania (.zip)

 1. Szkolenie strażaków ratowników OSP cz.1 (do pobrania)
 2. Szkolenie strażaków ratowników OSP cz.2 (do pobrania)
 3. Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego (do pobrania)
 4. Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych (do pobrania)
 5. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP (do pobrania)
 6. Szkolenie dowódców OSP (do pobrania)
 7. Szkolenie naczelników OSP (do pobrania)
 8. Szkolenie komendantów gminnych ZOSP RP (do pobrania)
 9. Szkolenie BHP - Czynniki niebezpieczne i szkodliwe w środowisku pracy (do pobrania)
 10. Szkolenie BHP - Rozporządzenie MSWiA z dn. 16.09.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP - rozdział V (do pobrania)


Druki do pobrania:

 1. Wzór karty zgłoszenia na szkolenie strażaków ratowników OSP (do pobrania)
 2. Wprowadzenie nowego sprzętu do podziału bojowego (do pobrania)
 3. Wzór skróconego meldunku dla OSP (do pobrania)

Regulaminy zawodów sportowo pożarniczych

     1.    Regulamin Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z 2011 roku (do pobrania) 
      2.   Regulamin Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych z 2010 roku (do pobrania)

Karty Ratownicze samochodów osobowych

     1. Karty Ratownicze - prezentacja (do pobrania)
      2. Karty Ratownicze


Materiały do kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

1. Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy.pdf
2. Zestawy ratownicze.pdf
3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.pdf
4. Poszkodowany nieprzytomny.pdf
5. Resuscytacja + AED.pdf
6. Wstrząs.pdf
7. Inne stany nagłe.pdf
8. Urazy mechaniczne i obrażenia.pdf
9. Procedury medyczne.pdf 
10. Pytania do egzaminu kpp(2011).pdf


Dodatkowych informacji udzielają:

mł.bryg. Jerzy MRUGAŁA
asp.sztab. Eueniusz KARMAŃSKI 
st.kpt. Krzysztof SIEK

tel. (34) 353-18-11
SEKCJA KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA

 1. Informacja dotycząca odbioru technicznego budynku, obiektu (do pobrania plik pdf)
 2. Odbiory obiektów budowlanych przez Państwową Straż Pożarną (do pobrania plik pdf)
 3. Przykładowy druk wniosku (do pobrania plik pdf)
 4. Przykładowe zestawienie dokumentów do odbioru budynku, obiektu (do pobrania plik pdf)
 5. Podstawowe zadania dyrektorów szkół i przedszkoli z zakresu ochrony przeciwpożarowej (do pobrania plik pdf)
 6. Wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przy ul. PCK 10 (do pobrania plik pdf)

 Dodatkowych informacji udzielają:
s.kpt. Krzysztof RAJDOK
kpt. Wojciech KWAPIEŃ

tel. (34) 351-07-35