Get Adobe Flash player
Jednostki OSP
Na terenie powiatu lublinieckiego funkcjonuje 46 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
22 jednostki wchodzą w skład KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO.

Jednostki OSP w KSRG:
 1. Gmina Ciasna: OSP Ciasna, OSP Sieraków Śląski
 2. Gmina Herby: OSP Hadra, OSP Kalina, OSP Lisów, OSP Olszyna.
 3. Gmina Kochanowice: OSP Kochanowice, OSP Kochcice.
 4. Gmina Koszęcin: OSP Koszęcin, OSP Rusinowice, OSP Sadów, OSP Strzebiń.
 5. Gmina Pawonków: OSP Gwoździany, OSP Łagiewniki Małe, OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Solarnia.
 6. Gmina Woźniki: OSP Kamienica, OSP Ligota Woźnicka, OSP Lubsza, OSP Psary, OSP Woźniki.
 7. Gmina Boronów: OSP Boronów.

Rozmieszczenie jednostek OSP w KSRG na terenie naszego powiatu:
ospksrg.jpg

 

Jednostki OSP poza KSRG

 1. Gmina Ciasna: OSP Dzielna, OSP Glinica, OSP Jeżowa, OSP Molna, OSP Wędzina, OSP Zborowskie.
 2. Gmina Herby: OSP Chwostek, OSP Tanina.
 3. Gmina Kochanowice: OSP Droniowice, OSP Harbułtowice, OSP Lubecko, OSP Ostrów-Lubockie.
 4. Gmina Koszęcin: OSP Cieszowa, OSP Wierzbie.
 5. Miasto Lubliniec: OSP Lubliniec.
 6. Gmina Pawonków: OSP Draliny, OSP Koszwice, OSP Kośmidry, OSP Lisowice, OSP Pawonków, OSP Skrzydłowice.
 7. Gmina Woźniki: OSP Babienica, OSP Kamieńskie Młyny, OSP Piasek.

Rozmieszczenie jednostek OSP na terenie naszego powiatu:
osppozaksrg.jpg


KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY - rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych. ma na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, ratownictwo ekologiczne, ratownictwo medyczne.


PODSYSTEMY KSRG NA TERENIE NASZEGO POWIATU

Ratownictwo drogowe

Działania z zakresu ratownictwa drogowego na terenie naszego powiatu realizują zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Lublińcu, które są wspomagane siłami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ze względu na rozległy obszar naszego powiatu (822 km2) oraz dużą ilość szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren naszego powiatu (m.in DK-46, DK-11 ) w celu skrócenia czasu dojazdu zastępów straży pożarnej do ewentualnego zdarzenia drogowego, stworzony został system "Ratownictwo drogowe" w skład którego wchodzą następujące jednostki OSP:
- OSP Sieraków,
- OSP Koszęcin,
- OSP Woźniki Śląskie,
- OSP Kalina,
- OSP Kochcice,
- OSP Lisowice.
W/w jednostki OSP są zlokalizowane przy głównych szlakach komunikacyjnych przebiegających przez teren naszego powiatu oraz posiadają specjalistyczne urządzenia konieczne do usuwania skutków zdarzeń drogowych m.in. narzędzia hydrauliczne, agregaty, neutralizatory, sorbenty.

Rozmieszczenie podsystemu "Ratownictwo drogowe" na terenie naszego powiatu:
ratownictwodrogowe.jpg

 "Grupa Aparaty ODO"
W związku z pojawiającymi się coraz częściej akcjami ratowniczymi, w których to strażacy jednostek ochotniczych straży pożarnych prowadzą działania ratownicze korzystając ze sprzętu ochrony dróg oddechowych stworzony został na terenie naszego powiatu podsystem "Grupa aparaty ODO". W skład grupy wchodzą następujące jednostki OSP:
- OSP Ciasna,
- OSP Sieraków,
- OSP Koszęcin,
- OSP Strzebiń,
- OSP Kochcice,
- OSP Rusinowice,
- OSP Woźniki Śląskie.
Jednostki wchodzące w skład grupy są wyposażone w sprzęt ochrony dróg oddechowych (aparaty powietrzne podciśnieniowe lub nadciśnieniowe). Ponadto strażacy z w/w jednostek odbyli specjalistycne szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu ODO, które zakończył egzamin praktyczny w komorze dymowej.

Rozmieszczenie jednostek wchodzących w skład "Grupa aparaty ODO":
rozmieszczeniegrupaaparatyodo.jpg