mł. bryg. mgr inż. Artur SZYMANEK - pełniacy obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.