p.o. Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Janusz BULA

tel. (34) 351-07-30