Komendant Powiatowy

bryg. mgr inż. Janusz BULA

tel. (34) 351-07-30

 

mł. bryg. mgr inż. Artur SZYMANEK - pełniacy obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

tel. (34) 351-07-30