STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ PSP W LUBLIŃCU

struktura.jpg Komendant Powiatowy Zastępca Komendanta Powiatowego Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno-Kadrowych Sekcja Finansów Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza

Kliknij na wybraną strukturę aby zobaczyć więcej.