Rodzaj szkolenia: Szkolenie dowódców OSP (gmina Woźniki)

Termin realizacji: 08.02.2019 r. - 16.02.2019 r.

Terminarz zajęć:

08.02.2019 r. godz. 17.00 - rozpoczęcie + zajęcia szkoleniowe (remiza OSP Psary)

09.02.2019 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe (remiza OSP Psary)

15.02.2019 r. godz. 17.00 - zajęcia szkoleniowe (remiza OSP Psary)

16.02.2019 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy (JRG Lubliniec)

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj szkolenia: Szkolenie naczelników OSP

Termin realizacji: 30.11.2018 r. - 15.12.2018 r.

Warunki zakwalifikowania na kurs:

- dostarczenie karty skierowania wg wzoru - do pobrania Karta skierowania na szkolenie OSP.pdf

- wiek nieprzekraczający 65 lat,

- ukończony kurs dowódców.

Karty skierowania proszę dostarczyć do siedziby KP PSP w Lublińcu w terminie do 23.11.2018 r.

Terminarz zajęć:

30.11.2018 r. godz. 18.00 - rozpoczęcie

08.12.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

15.12.2018 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Szkolenie zakończone - ukończyło 20 osób.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rodzaj szkolenia: Szkolenie Dowódców OSP

Termin realizacji: 05.10.2018 r. - 26.10.2018 r.

Na szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z następujących jednostek: OSP Lisów - 1 osoba, OSP Koszęcin - 2 osoby, OSP Kośmidry - 1 osoba, OSP Pawonków - 1 osoba, OSP Draliny - 2 osoby, OSP Solarnia - 1 osoba, OSP Koszwice - 1 osoba, OSP Boronów - 1 osoba, OSP Lubliniec - 2 osoby, OSP Kochanowice - 6 osób, OSP Kochcice - 1 osoba, OSP Lubecko - 1 osoba.

Terminarz zajęć:

05.10.2018 r. godz. 17.00 - rozpoczęcie

06.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

13.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

20.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

27.10.2018 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczone możliwości organizacyjne planowane są kolejne dwa szkolenia dowódców OSP w I kwartale 2019 r.

 Szkolenie zakończone - ukończyło 14 osób.