Rodzaj szkolenia: Szkolenie Dowódców OSP

Termin realizacji: 05.10.2018 r. - 26.10.2018 r.

Na szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z następujących jednostek: OSP Lisów - 1 osoba, OSP Koszęcin - 2 osoby, OSP Kośmidry - 1 osoba, OSP Pawonków - 1 osoba, OSP Draliny - 2 osoby, OSP Solarnia - 1 osoba, OSP Koszwice - 1 osoba, OSP Boronów - 1 osoba, OSP Lubliniec - 2 osoby, OSP Kochanowice - 6 osób, OSP Kochcice - 1 osoba, OSP Lubecko - 1 osoba.

Terminarz zajęć:

05.10.2018 r. godz. 17.00 - rozpoczęcie

06.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

13.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

20.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

27.10.2018 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczone możliwości organizacyjne planowane są kolejne dwa szkolenia dowódców OSP w I kwartale 2019 r.