W dniu 17 maja 2017 roku Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu gościła uczniów Szkoły Podstawowej z Lisowa. Celem wizyty było zapoznanie się dzieci z odpowiedzialną pracą strażaków, zadaniami jakie realizują podczas służby. W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” strażacy przypomnieli uczniom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas m.in. drogi do szkoły czy zabawy. Uczniowie dowiedzieli się również jak korzystać z numerów alarmowych 998 i 112 oraz jak nieść pomoc w różnych sytuacjach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się oglądanie wozów bojowych i sprzętu ratowniczo – gaśniczego.

W dniu 12 maja  2017 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – st. bryg. Michała CHRZĄSTKA odchodzącego na emeryturę. Służbę w Straży Pożarnej w Lublińcu rozpoczął w dniu 01 września 1989 roku na stanowisku starszego instruktora po ukończeniu SGSP w Warszawie. Służbę zakończył 12 maja br. na stanowisku Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu. Odchodzący na emeryturę odebrał wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności.

Strażak  Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu st. sekc. Grzegorz Węgrzyński zajął III miejsce w woj. śląskim w plebiscycie Strażak Roku 2017. Serdecznie gratulujemy !

 

W dniu 05 maja  2017 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka – asp. sztab. Eugeniusza KARMAŃSKIEGO odchodzącego na emeryturę. Służbę w Straży Pożarnej rozpoczął w dniu 03 września 1986 roku w Szkole Chorążych pożarnictwa w Krakowie.

Dzień Strażaka 2017 - życzenia wiceministra Jarosława Zielińskiego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w VII Powiatowym Konkursie Plastycznym

"Strażak – przyjaciel dzieci”

w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’.

 

Regulamin VII Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak –  przyjaciel dzieci”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
 2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
 3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat. Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
  I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2010 – 2011),
  II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2012 – 2013 i młodsze).
 4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne. Format prac konkursowych:  A4.
 5.  Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nr lub nazwa i miejscowość przedszkola, tel. kontaktowy do przedszkola.
 6. Termin składania prac do 19 maja 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 maja 2017 roku.
 8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.