W dniu 21.04 2015 roku odbyły się Ćwiczenia Sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. W ćwiczeniach brali udział członkowie sztabu oraz pracownicy zespołu. Głównym celem ćwiczeń było przygotowanie poszczególnych zespołów wchodzących w skład sztabu do realizacji swoich zadań na wypadek pożaru w obiekcie pałacowym. W trakcie ćwiczeń wypracowano wspólnie zasady postepowania podczas tego typu zdarzeń oraz sformułowano wnioski do dalszej realizacji.

Zdjęcie Informacja z przebiegu Eliminacji Szczebla Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

 W dniu 14.04.2015 r. w miejscowości Glinica odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Glinica 2015.

Zdjęcie V Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Strażak – przyjaciel dzieci”.

KONKURS PLASTYCZNY

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w V Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Strażak – przyjaciel dzieci”.

W dniu 19 marca 2015 roku odbyły się coroczne ćwiczenia alarmowe Kompanii specjalnej powodziowej ,,Katowice 2” Centralnego Odwodu Operacyjnego. Siły i środki wchodzące w skład ww. związku taktycznego dojechały alarmowo do rejonu koncentracji, którym jest siedziba Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu. Celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności prowadzenia skutecznych działań podczas zdarzeń związanych z powodziami. Dowództwo kompanii stanowią oficerowie z Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, natomiast pojazdy oraz sprzęt tworzący ten związek taktyczny pochodzi z różnych komend województwa śląskiego.

Zdjęcie  „Ratowanie topielca” z udziałem Państwowej Straży Pożarnej oraz Lublinieckich Morsów

9 lutego br. na Kanale Grunwaldzkim odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów ratowniczych PSP oraz Lublinieckich Morsów.

Zdjęcie VIII Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim

W dniu 28 stycznia 2015 roku w miejscowości Cisiec odbyły się VIII Mistrzostwa Województwa Śląskiego Strażaków PSP w Narciarstwie Alpejskim. Komendę Powiatową PSP w Lublińcu reprezentowali funkcjonariusze: Elżbieta Kołtuńska, Karina Szwed i Robert Mazur.  W zawodach rywalizowało ponad 80-ciu strażaków z 13 komend województwa. Zorganizowane były one na wysokim poziomie. W pięknej scenerii i sprzyjających warunkach pogodowych nasze zawodniczki zdobyły dwa pierwsze miejsca w kwalifikacji kobiecej.

Zdjęcie COROCZNE SPOTKANIE EMERYTÓW i RENCISTÓW KP PSP w Lublińcu
W dniu 22 stycznia 2015 roku o godzinie 13.00 w restauracji "RAJSKA" w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP. Przybyłych na spotkanie powitał Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Michał Chrząstek. W trakcie spotkania Komendant złożył wszystkim emerytom, rencistom i członkom ich rodzin życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. Spotkanie przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze.

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Nie dla dymu” prowadzonej przez Komendę Główna PSP przy wsparciu Fundacji Orlen „Dar Serca” strażacy Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przekazali Rodzinnym Domom Dziecka specjalne gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów w domach mieszkalnych.