28 czerwca 2018 roku, na terenie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu w ramach kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”, zorganizowano przedsięwzięcie mające na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z bezpieczeństwem w trakcie wakacyjnego wypoczynku. Prelekcje na temat bezpieczeństwa na drogach, zasad zachowania się w lasach oraz w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, wygłosili przedstawiciele straży pożarnej, policji i nadleśnictwa.

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszył się pokaz, przygotowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solarni z udziałem psów szkolonych do działań ratowniczo – poszukiwawczych.

Kolejnym punktem spotkania było zaprezentowanie dzieciom i młodzieży zasad pierwszej pomocy, wszyscy zainteresowani mogli sprawdzić swoje umiejętności ćwicząc z wykorzystaniem fantomów.  

Członkowie OSP  mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami przeciwpożarowymi. Firmy zaprezentowały między innymi sprzęt ochrony dróg oddechowych, sprzęt i armaturę wodną oraz umundurowanie strażackie.

Zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyła się wystawa sprzętu i samochodów pożarniczych jakimi dysponują strażacy z PSP i OSP (z Lubecka, Strzebinia oraz Rusinowic).

W strażnicy można było również zobaczyć wystawę zdjęć pod tytułem „W ogniu doświadczeń” mł. kpt. Piotra Zwarycza z Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach, której motywem przewodnim było przybliżenie pracy strażaków podczas prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych oraz ćwiczeń.

Na zakończenie odbył się pokaz działań ratowniczo – gaśniczych, zasymulowano pożar mieszkania na I piętrze, osobę poszkodowaną ratownicy ewakuowali z balkonu za pomocą podnośnika hydraulicznego – drabiny, a następnie udzielili jej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W wydarzeniu udział wzięły dzieci i młodzież powiatu lublinieckiego, strażacy jednostek OSP, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze powiatu lublinieckiego, młodzież z klasy strażackiej Zespołu Szkół Ogólnokształcąco Technicznych w Lublińcu, mieszkańcy naszego powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych.

 

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia,10428/wojewodzkie-zawody-sportowo-pozarnicze-druzyn-ochotniczych-strazy-pozarnych-oraz-wojewodzkie-zawody-mlodziezowych-druzyn-pozarniczych

 

W dniu 9 czerwca 2018 r. w Konopiskach odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn Ochotniczych Straży pożarnych oraz Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nasz powiat reprezentowały:

- w Grupie "C" kobiety - drużyna OSP Łagiewniki Wielkie zajmując VI miejsce;

- w grupie "A" mężczyźni - drużyna OSP Woźniki zajmując XIII miejsce;

- w kategorii MDP Dziewcząt - drużyna OSP Solarnia zajmując VIII miejsce;

- w kategorii MDP Chłopców - drużyna OSP Kochcice zajmując XII miejsce.

 

Gratulujemy naszym dzielnym zawodnikom!!!

 

W związku z pożarami występującymi w ostatnim czasie na terenie naszego kraju na składowiskach odpadów, w zakładach utylizacji odpadów komunalnych i sortowniach śmieci, dnia 7 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Podczas niniejszego spotkania poruszona została tematyka przeprowadzenia wspólnych wizytacji, czynności kontrolno – rozpoznawczych przedmiotowych obiektów i terenów zlokalizowanych w powiecie lublinieckim.

 

W dniu 24.05 2018 roku o godz.13.30  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Lublińcu przy ul. PCK 10 rozpoczęto uroczyste obchody Dnia Strażaka 2018. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Poseł na sejm RP Andrzej GAWRON,  Śląski Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach – st. bryg. Jacek KLESZCZEWSKI oraz Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim SMYŁA. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego, Komendanci, Dyrektorzy i Kierownicy instytucji współpracujących z naszą komendą.

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała po raz ósmy Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci
w wieku przedszkolnym pt. „Strażak – przyjaciel dzieci”. Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

Zainteresowanie konkursem było jak co roku bardzo duże, wpłynęło ponad 200 prac dzieci
z 32 przedszkoli powiatu lublinieckiego.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci starsze w wieku 5 – 6 lat, oraz dzieci młodsze to 3 i 4-latki.

 

W grupie starszej wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Zuzanna Pełka –Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu

II miejsce: Jakub Wolnicki –Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

III miejsce:  Katarzyna Bryś – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

 

Wyróżnienia w grupie starszej zdobyli:

Wojciech Gajewski – Przedszkole w Ciasnej

Laura Przychodzka –Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu

Wojciech Tabor – Przedszkole Samorządowe w Lisowie

 

W grupie młodszej wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Paweł Grześków – Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

II miejsce: Janusz Morawski – Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

III miejsce:  Igor Dulok – Oddział Przedszkolny w Wędzinie

 

Wyróżnienia w grupie młodszej otrzymują:

Aleksandra Kowalik – Przedszkole Specjalne nr 9 przy SOSW w Lublińcu

Jakub Jerominek – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

Marlena Matysek – Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim

Emilia Wicher – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 24.05.2018 r. podczas obchodów „Dnia Strażaka” w siedzibie KP PSP w Lublińcu.

Nagrody wręczył Starosta Lubliniecki Jaochim Smyła, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Cyrulik oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.