Zdjęcie Informacja z V Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP powiatu Lubliniec
W dniu 16 września 2007 roku w miejscowości GLINICA gmina Ciasna przeprowadzono V Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek OSP powiatu lublinieckiego.

Zdjęcie Spotkanie rencistów i emerytów KP PSP w Lublińcu
W dniu 18 stycznia 2007 roku o godzinie 12.00 w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Na ogólną liczbę 98 emerytów na spotkanie przybyło 49 osób. W spotkaniu brał udział Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu mł. bryg. mgr inż. Marian NOCUŃ, zastępca Komendanta Powiatowego oraz kierownicy wydziałów KP PSP w Lublińcu.