W dniu 24.04.2009 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 "LUBLINIEC" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. W skład kompanii wchodzą następujące jednostki: OSP Solarnia, OSP Ciasna, OSP Sieraków, OSP Woźniki, OSP Łagiewniki Wielkie, OSP Kamienica Śląska, OSP Koszęcin, OSP Gwoździany, OSP Sadów, OSP Strzebiń, OSP Kochcice, OSP Kochanowice.

Zdjęcie Spotkanie załogowe strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu
W dniu 02 marca 2009 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublińcu odbyło się spotkanie załogowe strażaków Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

inżynierowie pożarnictwa,
inżynierowie w zakresie inżynieria bezpieczeństwa pożarowego,
osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
technicy pożarnictwa,
osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej