Zdjęcie Uroczystości pożegnania naszych kolegów w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne
W dniu 02.07.2007 roku o godz. 8.30 w siedzibie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Lublińcu przy ul. PCK 10 odbyła się uroczystości pożegnania naszych kolegów:
asp. sztab. Marka JANIKA
st. ogn. Dariusza NOWICKIEGO.

W wyniku przeprowadzonych testów ustalono co następuje. Komisja w składzie: Przewodniczący : bryg. Michał CHRZĄSTEK
Członkowie: st. kpt. Piotr PARYS, za st.kpt. Janusza BULA zastępstwo kpt. Jerzy MRUGAŁA, st. asp. Piotr CHMURAK

Zdjęcie Dzień Strażaka 2007
W dniu 18.05 2007 roku o godz. 13.00 rozpoczęto uroczyste obchody 15-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej oraz Dnia Strażaka 2007.
Na uroczystość zaproszeniu zostali : Posłowie ziemi lublinieckiej - Pan Lucjan Karasiewicz i Pan Andrzej Grzesik, Starosta Powiatu Lublinieckiego - Pan Joachim Smyła, Vice prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP dh Zbigniew MERES, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach - bryg. Marek RĄCZKA, Przedstawiciele władz samorządowych powiatu lublinieckiego.

Zdjęcie Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” Koszęcin 2007
W dniu 29.03.2007 r. w remizie OSP Koszęcin odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom " Koszęcin 2007. Turniej zorganizowany był przy współudziale Starosty Powiatu Lublinieckiego, Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Lublińcu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu. Natomiast gospodarzem Turnieju był Wójt Gminy Koszęcin.

W dniu 05.03.2007 r. odbyły się ćwiczenia praktyczne zastępów JRG Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu i Wojskowej Straży Pożarnej na obiekcie DPS "Dom Kombatanta" w Lublińcu.

Zdjęcie Uroczystości ślubowania na funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
W dniach 01 grudnia 2006 roku i 11 stycznia 2007 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu przy ul. Sokoła 13 odbyły się uroczystości ślubowania na funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie składali strażacy, którzy zostali przyjęci do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu pod koniec ubiegłego roku. Ślubowanie zostało przyjęte przez Komendanta Powiatowego mł. bryg. mgr inż. Mariana NOCUNIA.

Zdjęcie Ogłoszenie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży w Lublińcu informuje, iż posiada do nieodpłatnego przekazania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej samochody operacyjne:
1. FSO Polonez 1600, rok prod. 1994 o przebiegu: 97.000 km.
2. VW Golf III rok prod. 1993 o przebiegu: 224.500 km.
Zainteresowanych proszę o kontakt z Wydziałem Kwatermistrzowsko Technicznym tutejszej Komendy pod numerem telefonu: 034-35-10-736.

W związku z dużą liczbą pożarów w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym (tzw. grzewczym), które stanowią bardzo duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi powodowane zatruciem tlenkiem węgla Państwowa Straż Pożarna w Lublińcu zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu o zachowanie szczególnej ostrożności.