W dniu 03.01.2018 roku odbyła się narada służbowa w KP PSP w Lublińcu, podczas której zostały omówione najważniejsze zagadnienia do realizacji w I kwartalne 2018 roku. Kierownicy służb krótko zreferowali zakres zadań. W naradzie uczestniczył mł. bryg. mgr inż. Artur Szymanek, któremu z dniem 02.01.2018 roku Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu.

 

Z dniem 29 grudnia 2017r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego  PSP w Rybniku powołany został mł. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek, dotychczas pełniący obowiązki komendanta.

Starszy aspirant Grzegorz Płonka został wyróżniony Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu pełni od 25 lat. Zajmuje stanowisko Dyżurnego Operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego gdzie jest odpowiedzialny min. za przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych zdarzeniach oraz dysponowanie zastępów do działań ratowniczych. Jest strażakiem prezentującym wysoki poziom dyscypliny służbowej, wzorowo, rzetelnie i odpowiedzialnie wykonującym powierzone obowiązki służbowe.

 

W dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 13.00 w Zespole Szkół im. Św. Edyty Stein w Lublińcu odbyło się coroczne spotkanie emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu.

 21 grudnia 2017 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka z funkcjonariuszami podległych mu służb.

Państwo jako swoją drogę życiową wybrali służbę innym ludziom. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu samych radosnych chwil pełnych domowego ciepła, spędzonych w rodzinnym gronie – powiedział szef MSWiA podczas spotkania wigilijnego z funkcjonariuszami w Częstochowie.

W czasie, gdy wszyscy zasiądą do wigilijnej wieczerzy, by świętować – część z Państwa będzie na służbie. I właśnie dlatego, by obywatele mogli w spokoju spotykać się z bliskimi w te Święta, ktoś musi czuwać i dbać o bezpieczeństwo innych. Za tą służbę dziś Wam dziękuję! Mimo, że każdego dnia zmagacie się Państwo ze skutkami wypadków, przestępstw, z tym co niebezpieczne i groźne, to mam nadzieję, że świąteczne dni na służbie będą pełne spokoju i sprawią, że ilość koniecznych interwencji będzie jak najmniejsza – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu, które odbyło się w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, wzięli udział funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, którzy będą pełnili służbę podczas Świąt, a także kadeci częstochowskiej szkoły pożarniczej.
Spotkanie zaszczycili również swoją obecnością parlamentarzyści, w których imieniu przemawiała posłanka do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska oraz posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska. Obecny był także wicewojewoda śląski Pan Mariusz Trepka, komendanci Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

Błogosławieństwa obecnym udzielili Ks. st. kpt. Adam Glajcar - kapelan krajowy strażaków wyznania ewangelicko -augsburskiego oraz ojciec Jan Poteralski - podprzeor jasnogórski.

Minister Mariusz Błaszczak wraz z Komendantem Głównym PSP gen. brygadierem Leszkiem Suskim, Komendantem CS PSP mł. bryg. Piotrem Plackiem i Śląskim Komendantem Wojewódzkim PSP bryg. Jackiem Kleszczewskim, odwiedził szkolną jednostkę ratowniczo - gaśniczą, gdzie spotkał się i porozmawiał z załogą pełniącą służbę oraz mógł zobaczyć sprzęt zakupiony w ramach ustawy modernizacyjnej.

Wcześniej, w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie, minister Mariusz Błaszczak wręczył nagrody wyróżniającym się funkcjonariuszom służb mundurowych - policjantom, strażnikom granicznym, wśród nagrodzonych było także pięciu strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Podczas spotkania minister nagrodził również 3-letniego Maćka z Poraja, który jest najmłodszym z Młodych Bohaterów wyróżnionych przez szefa MSWiA.

 

Opracowanie na podstawie materiałów MSWiA oraz CS PSP w Częstochowie 
Zdjęcia: CS PSP w Częstochowie

 

Galeria:


W dniu 15.12.2017 o godzinie 18:30 w remizie OSP Strzebiń odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO EUROCARGO 4x4.

W dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 13.30 w Komendzie Powiatowej PSP w Lublińcu odbyło się spotkanie wigilijne strażaków.  W spotkaniu uczestniczył nasz duszpasterz ks. Antoni Zając proboszcz parafii pw. świętej Edyty Stein w Lublińcu. Przed rozpoczęciem wspólnej wigilii Ksiądz Prałat, duszpasterz strażaków lublinieckich, poświęcił nowe strażackie samochody.