W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zorganizowała po raz ósmy Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci
w wieku przedszkolnym pt. „Strażak – przyjaciel dzieci”. Nad konkursem honorowy patronat objął Starosta Lubliniecki Joachim Smyła.

Zainteresowanie konkursem było jak co roku bardzo duże, wpłynęło ponad 200 prac dzieci
z 32 przedszkoli powiatu lublinieckiego.

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym.

Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch kategoriach wiekowych:

dzieci starsze w wieku 5 – 6 lat, oraz dzieci młodsze to 3 i 4-latki.

 

W grupie starszej wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Zuzanna Pełka –Przedszkole Miejskie nr 7 w Lublińcu

II miejsce: Jakub Wolnicki –Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

III miejsce:  Katarzyna Bryś – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

 

Wyróżnienia w grupie starszej zdobyli:

Wojciech Gajewski – Przedszkole w Ciasnej

Laura Przychodzka –Przedszkole Miejskie nr 6 w Lublińcu

Wojciech Tabor – Przedszkole Samorządowe w Lisowie

 

W grupie młodszej wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce: Paweł Grześków – Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

II miejsce: Janusz Morawski – Przedszkole Pod Dębem w Koszęcinie

III miejsce:  Igor Dulok – Oddział Przedszkolny w Wędzinie

 

Wyróżnienia w grupie młodszej otrzymują:

Aleksandra Kowalik – Przedszkole Specjalne nr 9 przy SOSW w Lublińcu

Jakub Jerominek – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

Marlena Matysek – Przedszkole Samorządowe w Sierakowie Śląskim

Emilia Wicher – Przedszkole Miejskie Nr 4 w Lublińcu

 

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 24.05.2018 r. podczas obchodów „Dnia Strażaka” w siedzibie KP PSP w Lublińcu.

Nagrody wręczył Starosta Lubliniecki Jaochim Smyła, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Cyrulik oraz Komendant Powiatowy PSP w Lublińcu bryg. Janusz Bula.

W dniu 02 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W siedzibie KP PSP w Lublińcu o godz. 7.30 odbył się Uroczysty Apel połączony z uroczystą zmianą służby.

W dniu 30 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste pożegnanie strażaka - st. ogn. Zbigniewa WRĘCZYCKIEGO odchodzącego na emeryturę.

W dniu 02 maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy w tym dniu, o godz. 7.30 do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu, na Uroczysty Apel podczas zmiany służbowej. W trakcie apelu zostanie poniesiona na maszt flaga  państwowa oraz odczytany zostanie list Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkich, którzy chcą ze strażakami uczcić to Święto oraz zobaczyć jak wygląda uroczysta zmiana służby serdecznie zapraszamy.

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

wraz ze Starostą Lublinieckim,

który objął honorowy patronat nad konkursem,

zapraszają dzieci z przedszkoli naszego powiatu

do udziału w VIII Powiatowym Konkursie Plastycznym

„Strażak – przyjaciel dzieci”

w ramach akcji  ‘Kręci mnie bezpieczeństwo!’

 

 

Regulamin

VIII Powiatowego Konkursu Plastycznego

dla dzieci w wieku przedszkolnym

pod tytułem „Strażak – przyjaciel dzieci”

 

  1. Organizatorem konkursu jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
    w Lublińcu i objęty jest patronatem Starosty Lublinieckiego.
  2. Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci zawodu strażaka – ratownika, poszerzanie wiedzy na temat różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń w życiu codziennym oraz kształtowanie właściwych postaw u dzieci.
  3. Uczestnicy konkursu:  dzieci przedszkoli powiatu lublinieckiego w wieku 3 – 6 lat.
    Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
  • I grupa: dzieci w wieku 5 – 6 lat (roczniki 2011 – 2012),
  • II grupa: dzieci w wieku 3 – 4 lat (roczniki 2013 – 2014 i młodsze).

        4. Technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo z elementami kolażu. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny i kompozycje przestrzenne.Format prac konkursowych:  A4.

        5. Na odwrocie pracy powinno być podane: imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, nazwa przedszkola, nr i miejscowość, tel. kontaktowy do przedszkola lub opiekuna.

      
        6. Termin składania prac do 17 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, ul. PCK 10.

        7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 24 maja 2018 roku.

        8. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane w budynku Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz-lubliniec.pl. Nadesłane prace stają się własnością komendy.