Geneza Powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Lublińcu i powołania Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu

Komenda Powiatowa Straży Pożarnych przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lublińcu powstała z dniem 01.01.1951 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 19.l7.1950 r. w sprawie organizacji Komend Straży Pożarnych ( Dz. U. RP Nr 31 poz. 292 ). Pierwszym Komendantem Powiatowym został mianowany kpt. Alojzy GASZ. Stanowisko Komendanta piastował do 09.08.1955 r. w ówczesnym czasie siedziba komendy mieściła się w pomieszczeniach budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy u1. Paderewskiego w Lublińcu.

alojzygasz.gif

Alojzy GASZ (1951-1955)

Pierwszy stan osobowy Komendy składał się z następujących osób:
Alojzy GASZ - Komendant Powiatowy,
Tadeusz GAJDA,
Leon WOCHNIK,
Roman TOMYS,
Anna SKOPEK.

Z dniem 1 stycznia 1952 r. powstało Zawodowe Pogotowie Straży Pożarnej, które powiększyło swój skład osobowy do siedmiu osób. Zmieniła się też siedziba KP SP, nowa siedziba mieściła się w budynku OSP Lubliniec przy ulicy Sokoła obecny numer 13. W tamtym czasie był to jeszcze budynek parterowy.

kpsp.jpg

W roku 1952 rozpoczęto nadbudowę remizy OSP Lubliniec na pomieszczenia biurowe Komendy i sale sypialne Pogotowia Zawodowego Straży Pożarnej. 21 grudnia 1953 r. nastąpił ostateczny odbiór techniczny budynku oraz biur Komendy Powiatowej.

kpsp1.jpg

W dniu 9.08.1955 zmarł Komendant Alojzy GASZ. Od 1.02.1956 r. na stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta został wyznaczony ogn. pożarnictwa Leon WOCHNIK, który pełnił tę funkcję do dnia 30.06.1956 r. 1.07.1956 r. obowiązki Komendanta Powiatowego powierzono Tadeuszowi GAJDZIE.

tadeuszgajda.jpg

Tadeusz GAJDA (1956-1973)

Po przejściu na emeryturę z dniem 30.06.1973 roku na stanowisko Komendanta Powiatowego został powołany por. pożarnictwa Karol PIEŚNIAK. Po ukończeniu przez K. Pieśniaka Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie służbę rozpoczął na stanowisku oficera w PKSP w Tychach. Po roku służby otrzymał propozycję objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego w Lublinieckiej Straży Pożarnej, którą przyjął i którą sprawował do dnia 30.06.1992r.

karolpiesniak.jpg

ppłk inż. Karol PIEŚNIAK (1973-1992)

W wyniku reorganizacji Straży Pożarnych i utworzeniem z dniem 01.07.1992 r. struktur Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Komendanta Rejonowego zostaje powołany mł. kpt. inż. Marian NOCUŃ. Reforma administracyjna kraju w 1999 r. oraz utworzenie powiatów spowodowało ponowne utworzenie stanowiska Komendanta Powiatowego. Stanowisko to zajmował do dnia 31.05.2008 r.

mariannocun.jpg

st. kpt. mgr inż. Marian NOCUŃ (1992 - 2008)