Państwowa Straż Pożarna w Lublińcu w latach 1992-2005

Z dniem 1 lipca 1992 roku, w świetle zmian ustawowych, po prawie 25 latach działalności przestały istnieć Komenda oraz Zawodowa Straż Pożarna w Lublińcu. W ich miejsce rozpoczęły działalność Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu oraz jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7 w Lublińcu jako odrębna jednostka organizacyjna PSP, jednak bezpośrednio podlegająca Komendzie Rejonowej.

pieczec.jpg

W roku 1992 roku ówczesnej jeszcze Komendzie ZSP zostały przekazane obiekty po byłej Bazie Budownictwa Rolniczego przy ulicy PCK w Lublińcu, gdzie z dniem 01.06.1992 roku przeniesiony został podział bojowy ZSP.

pck.jpg


Natomiast od dnia 01.07.1992 roku miała tam swoja nową siedzibę Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7 w Lublińcu oraz Rejonowe Stanowiska Kierowania Komendy Rejonowej.
Pomieszczenia Komendy Rejonowej PSP zgodnie z umowa użyczenia pomiędzy Zarządem Miasta Lublińca o Komenda Rejonowa PSP pozostała nadal na ulicy Sokoła 13.

sokola.jpg

Nastąpiła również zmiana na stanowisku Komendanta Rejonowego. Decyzją Komendanta Głównego na stanowisko Komendanta Rejonowego powołano mł. kpt. inż. Mariana NOCUNIA, natomiast Dowódcą Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 7 został bryg. inż.Karol PIEŚNIAK.

komendanci.jpg

Nowo mianowani: od lewej Komendant Rejonowy z prawej Dowódca JRG

Pierwsze miesiące działalności PSP to okres wzmożonej palności na terenie całego kraju, wielomiesięczna susza i związana z nią duża ilość pożarów powodowały duże spustoszenie w lasach. Komendant Główny PSP wprowadził stan podwyższonej gotowości pożarowej na terenie kraju. W okresie tym miały miejsce u nas dwa duże pożary w naszym rejonie, w okolicach miejscowości Kamińsko i Herby gdzie spłonęło ok. 500 ha lasu. Udział w akcji brały jednostki z całego województwa częstochowskiego. Niedługo po tych pożarach odwołano stan podwyższonej gotowości. Jednak nie trzeba było długo czekać aby żywioł uderzył ponownie i to z zwielokrotnioną siłą.

sztab.jpg

Sztab w trakcie akcji gaszenia 500 ha lasu - Kamińsko

W dniu 26.08.1992 r. ofiarą płomieni padło 12000 ha lasu w okolicy Rud Raciborskich. Długotrwała i niebezpieczna walka z ogniem trwała do dnia 13.09.1992 r kiedy sytuacja została opanowana. W akcji tej brały udział dwie zmiany służbowe z JRG Lubliniec. Także jednostki OSP z naszego rejonu wniosły czynny udział do pokonania szalejącego żywiołu.
Rok 1993 był również rokiem, w którym Komendę Rejonowa wizytował ówczesny Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Feliks DELA.

dela.jpg

Wizyta KG PSP w dniu 20.03.1993 r.

Obecność Komendanta Głównego związana była wizytowaniem jednostek ochrony przeciwpożarowej byłego województwa częstochowskiego.
W 1994 roku najważniejszym wydarzeniem dla Komendy Rejonowej był I SEJMIK STRUKTUR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ REJONU LUBLINIECKIEGO W KOSZĘCINIE. Celem tego spotkania była integracja środowiska pożarniczego z terenu działania Komendy Rejonowej PSP w Lublińcu.

sejmik.jpg

 

sejmik1.jpg

Uczestnicy I Sejmiku Struktur Ochrony Przeciwpożarowej Rejonu Lublinieckiego.

W 1996 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Dowódcy Jednostki ratowniczo- Gaśniczej nr 7 w Lublińcu. Obecny dowódca bryg. inż. Karol PIESNIAK rozpoczął prace w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Częstochowie natomiast na jego miejsce powołano st. kpt. mgr inż. Krzysztofa MUCHĘ.

mucha.jpg

Rok 1996 był również rokiem, w którym Komenda Rejonowa PSP w Lublińcu obchodziła swoje 45 - lecie istnienia. Społeczeństwo ziemi lublinieckiej ufundowało z tej okazji sztandar dla Komendy Rejonowej. Uroczystość wręczenia odbyła się w dniu 18 maja 1998 roku w której brał udział między innymi Przedstawiciel Komendanta Głównego, Członkowie Komitet Fundacji Sztandaru, Komendant Wojewódzki PSP w Częstochowie oraz wielu zaszczytnych gości.
W grudniu 1998 roku zaszczycił nas swoja obecnością Śląski komendant Wojewódzki PSP w Katowicach bryg. mgr inż. Piotr BUK, który w towarzystwie Starosty tworzonego powiatu lublinieckiego mgr inż. Wojciecha GRACY oraz Komendanta rejonowego st. kpt. mgr inż. Mariana NOCUNIA zapoznawał się z nowo przejętą w struktury województwa śląskiego jednostką.

komendantwoj.jpg

Wizyta Komendanta Wojewódzkiego oraz Starosty w KR PSP w Lublińcu

Rok 1999 to rok reformy administracyjnej naszego państwa, która nie pominęła struktur Państwowej Straży Pożarnej. Z dniem 01 stycznia 1999 roku w myśl obowiązujących przepisów powołano do życia pośredni szczebel administracji samorządowej - powiat. Zgodnie z reformą miejsce Komend Rejonowych powstały Komendy Powiatowe a Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze w myśl nowych przepisów weszły w skład Komend Powiatowych nie stanowiąc już odrębnej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu zorganizowała w dniu 09 września 1999 roku I Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Komendanta Powiatowego PSP - Lubliniec 1999.

zawody.jpg

I Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Jednostek OSP

W dniu 13.07.2000 roku kolejnym zaszczytem dla Komendy Powiatowej PSP w Lublińcu była wizyta Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoniego PODOLSKIEGO oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Szefa obrony Cywilnej KRAJU generała brygadiera Zbigniewa MERESA.
Była to pierwsza wizyta tak wysokiego rangą przedstawiciela władz rządowych lublinieckiej straży pożarnej. Obecność przedstawiciela była związana z wizytacją jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa śląskiego.

rzad.jpg

Wizyta Podsekretarz Stanu w MSW i A w JRG Lubliniec