Zaplecze socjalno - bytowe strażaków PSP w Lublińcu

Oprócz działalności operacyjnej od 1992 dla strażaków lublinieckich jest to okres szczególny, związany z adaptacją pozyskanych obiektów dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej. Obiekty przejęte na ulicy PCK wymagały natychmiastowych remontów, gdyż ich stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. W pierwszej kolejności pomieszczenia trzeba było zaadaptować na pomieszczenia socjalne dla pełniących służbę strażaków oraz przygotować garaże do wprowadzenia samochodów pożarniczych, natomiast w siedzibie byłej komendy ZSP po wyprowadzeniu podziału bojowego należało pomieszczenia po sypialniach podziału bojowego zaadaptować na pomieszczenia biurowe.

pck1.jpgWysiłkiem strażaków w pracach remontowych oraz dużym zaangażowaniem Komendanta Rejonowego w pozyskiwanie środków finansowych na remonty udało się w pierwszej fazie doprowadzić oba obiekty do jako takiego stanu w którym w tych pierwszych latach działalności PSP można było prowadzić służbę.
Dalsze etapy poprawy warunków rozpoczęto od 1995 roku gdzie jako priorytet ustalono wymianę dachu na budynku głównym JRG, która ukończono w miesiącu grudzień 1995 roku. W roku następnym przystąpiono do modernizacji części socjalnej strażaków, i tak przeprowadzono remont kuchni i jadalni oraz łazienki dla strażaków.

pck2.jpg

pck3.jpg

Remont łazienki

Kolejnym etapem poprawy warunków strażaków był remont szatni oraz pomieszczeń biurowych JRG przeprowadzony w 1998 roku połączony z remontem części instalacji elektrycznej budynku głównego.

pck4.jpg

Wymiana okien w budynku głównym JRG

W 1999 roku rozpoczęto modernizację piętra Budynku Głównego gdzie zakończono remont łazienki oraz rozpoczęto remont sypialni i świetlicy, częściowa wymianę okien. Termin ukończenia prac wyznaczono na dzień strażaka w miesiącu maju 2000 roku, który to termin udało się dotrzymać. Również w 1999 roku przeprowadzono remont kotłowni w ramach którego zostały wymienione piece C.O.
W 2000 roku z związku z powołaniem do życia "Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego"- PCZK w współudziale finansowym Starostwa Powiatowego w Lublińcu oraz dotacji z Komendy Głównej PSP przystąpiono do modernizacji istniejącego stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego z przeznaczeniem na PCZK.

pck5.jpg


Obiekt wyposażono w niezbędny sprzęt łączności, min. cyfrową centralę telefoniczną, urządzenia do monitoringu pożarniczego oraz systemy informatyczne do ewidencjonowania zdarzeń.

pck6.jpg

Komendant Wojewódzki PSP w Katowicach w trakcie zwiedzania SKKP

W roku 2005 dzięki przyznanym środkom finansowym w kwocie 119.560,00 zł przez KW PSP w Katowicach mogliśmy przeprowadzić przetarg oraz wykonać projekt budowy nowego obiektu Komendy Powiatowej, którego lokalizacja znajduje na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej. Zgodnie z projektem będzie to obiekt spełniający najwyższe normy jak również będzie on rozszerzeniem obiektów istniejących przez co tworzyć będą one nierozerwalną całość.

pck7.jpg

Projekt budynku nowej komendy