Wyposażenie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy

Oprócz bazy socjalno bytowej strażaków czyniono starania w pozyskiwanie sprzętu ratowniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, gdyż stan posiadanego sprzętu ratowniczego w stosunku do nowych zadań postawionych przed Państwową Strażą Pożarną był raczej mizerny. Na wyposażeniu strażaków były wówczas dwa samochody gaśnicze tj. GBA 2,5/16 oraz GCBA 6/32 oraz samochody operacyjne Fiat 125 p i polonez, dwa samochody kwatermistrzowskie.

jrg1.jpg

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Lubliniec i stan samochodów pożarniczych

W 1993 roku KR PSP otrzymała samochód VW transporter, który po zdobyciu środków finansowych na jego wyposażenia stał się samochodem ratownictwa technicznego oraz samochód operacyjny polonez w miejsce Fiata 125 p.
W 1994 roku na potrzeby ratownictwa chemicznego przekazano do Lublińcu w pełni wyposażony średni samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu IVECO. Również w 1994 roku KR PSP otrzymała nowy samochód operacyjny polonez w miejsce starego poloneza.
Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza wzbogaciła się również w sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz łódź do prowadzenia ratownictwa na akwenach wodnych. Ponadto zakupiono pierwszy zestaw komputerowy na potrzeby Komendy Rejonowej, drugi otrzymano z KW PSP do ewidencjonowania zdarzeń na terenie rejonu.
W 1995 roku zakupiono samochód kwatermistrzowski Żuk, w 1996 roku po przekazaniu samochodu GCBA 6/32 do jednostki OSP zakupiono, przy wsparciu Urzędu Miasta w Lublińcu nowy samochód gaśniczy Jelcz GCBA 010 R.

jrg2.jpg

Samochód Jelcz GCBA 010 R

Wydatkiem ponad 330 tys. złotych w 1998 roku przy ponownym wsparciu finansowym UM Lubliniec zakupiono podnośnik hydrauliczny 21 m oraz przy pomocy nadleśnictw rejonu lublinieckiego przeprowadzono kapitalny remont samochodu gaśniczego GBA 2.5/16.

jrg3.jpg

Odbiór podnośnika hydraulicznego

Pod koniec tego roku otrzymaliśmy jeszcze jeden nowy samochód gaśniczy Jelcz GCBA 010 R. Na przestrzeni tego okresu poziom wyposażenia Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu zmienił się diametralnie. Na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani sprzętowo jak i poziomem wyszkolenia strażaków do prowadzenia każdego rodzaju działań ratowniczych począwszy od pożaru poprzez akcje ratownictwa technicznego i chemicznego.
Na początku 2004 roku otrzymaliśmy nowy samochód marki Renault Midlum GBA Rt 2,5 / 24.

jrg4.jpg

Renault Midlum GBA Rt 2,5 / 24