W dniu 10.12.2017 roku w Lublińcu na ul. Powstańców Śląskich doszło do pożaru w budynku wykorzystywanym na stolarnię.

 Na miejscu zdarzenia zastano palące się elementy drewniane wewnątrz budynku. Pomieszczenie było silnie zadymione, w budynku nie przebywały żadne osoby, w obiekcie wyłączona byłą energia elektryczna. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na ognisko pożaru, wyniesieniu tlących się elementów na zewnątrz i ich dogaszeniu. Po oddymieniu pomieszczenia, jego oświetleniu, dokonano pomiarów stężeń tlenku węgla przed zakończeniem działań.

 

Galeria: