W dniu 17 kwietnia 2018 r. odbyły się ćwiczenia Kompanii Gaśniczej Nr 7 „Lubliniec” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Ćwiczenia zostały przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Herby, w leśnictwie Lubockie. W ćwiczeniach, pod dowództwem funkcjonariuszy z KP PSP w Lublińcu udział brały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

z Ciasnej, Solarnii, Sierakowa Śląskiego, Kochanowic, Woźnik, Łagiewnik Wielkich, Koszęcina, Strzebinia, Kochcic, Kamienicy Śląskiej, Sadowia, Psar oraz Ostrów Lubockie.

 Po przybyciu jednostek do rejonu koncentracji do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrów Lubockie dokonano przeglądu zastępów, kontroli wyposażenia oraz umundurowania strażaków. Następnie omówiono cel ćwiczeń oraz zasady BHP, a także metody prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów terenów leśnych. Głównym zadaniem zrealizowania założenia było niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru na kolejne obszary lasu
i zabudowania. Dla zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego organizowane było zaopatrzenie wodne w oparciu o zbiornik ppoż. znajdujący się na terenie ww. leśnictwa, stosując metodę przetłaczania wody na duże odległości.

 Celem ćwiczeń było doskonalenie metody gaszenia pożarów na terenach leśnych, sprawdzenie oraz doskonalenie współdziałania poszczególnych zastępów wchodzących
w skład kompanii. Doskonalono również metody współdziałania pomiędzy pracownikami Nadleśnictwa oraz zespołami wchodzącymi w skład sztabu komendanta powiatowego PSP,
i zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach, podczas pożarów lasów.

 

Galeria: