Po dojeździe na miejsce zastępów zastano stojący na parkingu samochód Mercedes typ Foodtrack, z którego wydobywa się dym.

 Pojazd jest podłączony do zewnętrznej instalacji elektrycznej.  Na miejscu obecny jest właściciel, który otworzył pojazd i podjął samodzielną próbę gaszenia za pomocą gaśnicy. Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania elektrycznego do pojazdu, podaniu prądu piany w natarciu, usunięciu dwóch butli propan-butan oraz nadpalone elementy z pojazdu. Pożarem objęte były elementy wyposażenia znajdujące się w pobliżu przyłącza elektrycznego.

 

Galeria: