W dniu 07 sierpnia 2018 r. o godz. 14:14 wpłynęło zgłoszenie do SK KP PSP w Lublińcu o pożarze składowanych na polu balotów słomy. Dym widoczny był ze znacznych odległości, a położenie miejsca zdarzenia w bliskiej odległości granicy woj. opolskiego, skutkowało wieloma zgłoszeniami również do sąsiednich Stanowisk Kierowania w powiatach Strzeleckim  i oleskim.

 

Ze względu na wielkośc pożaru oraz czas w jakim prowadzono działania  brało brały w nich udział:

- 23 zastępy PSP,

- 47 zastępów OSP w KRSG,

- 11 zastępów OSP poza KSRG,

- 1 zastęp Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

- śmigłowiec Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w KAtowicach.

 Wsród wymienionych wyżej zastępów 20 zastępów były to zastępy z woj. opolskiego, kompania gaśnicza Częstochowa oraz grupa operacyjna KW PSP w Katowicach.

 Pożarem objęte były płody rolne ( słoma oraz kiszonki dla zwierzat) na pryzmach na powierzchni 5756 m2.

 

 

Galeria: