Drukuj

Dnia 2 grudnia 2018 r. w godzinach wieczornych doszło do pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Olszyna. Dom zamieszkiwało trzech mężczyzn, którzy wyszli na zewnątrz przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej  - nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Z uwagi na czasowy brak możliwości mieszkania w budynku (dokonano częściowej rozbiórki deskowania stropu oraz odłączono zasilanie budynku w energię elektryczną), pomocy w niezbędnym zakresie udzieliła poszkodowanym Wójt Gminy Herby.

W zdarzeniu brały udział:

- trzy zastępy JRG PSP Lubliniec

- zastęp CS PSP Częstochowa

- zastęp OSP Chwostek

- zastęp OSP Hadra

- zastęp OSP Kalina

- zastęp OSP Lisów

- zastęp OSP Olszyna

- zastęp OSP Tanina

- ZRM

- patrol policji

- zespół pogotowia energetycznego

 

Galeria: