28. grudnia 2018 r. w budynku jednorodzinnym przy ul. Opolskiej w Lublińcu doszło do 8 w tym miesiącu pożaru sadzy w kominie.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali, częściowo ugaszony przez właściciela za pomocą piasku, pożar sadzy w kominie. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem straży. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodu kominowego, wygarnięciu na zewnątrz kotła CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzono pomieszczenia, pierwsze pomiary stężenia tlenku węgla przy użyciu miernika wielogazowego wskazywały 5 ppm, co potwierdzało występowanie "cichego zabójcy".

W zdarzeniu brały udział:

- trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- Mistrz Kominiarski;

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”  właścicielowi posesji przekazano miernik tlenku węgla, których po kilka sztuk każda komenda Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego otrzymała od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego województwa. Czujniki są przekazywane w najbardziej zagrożonych budynkach, w trakcie prowadzenia działań ratowniczych w budynkach mieszkalnych przez strażaków. Pamiętajmy jednak, że czujnik nie ma za zadanie zapobiegać ulatnianiu się tego gazu, a wyłącznie ostrzegać przed potencjalnym zagrożeniem – „Czujnik ostrzega, nie zapobiega”.

W 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu odnotowała 45 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe (od początku sezonu grzewczego - od 1 września, odnotowano 20 tego typu zdarzeń).

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

Galeria: