Drukuj

W czwartek 03. stycznia 2019 r. przed godz. dwudziestą drugą do oficera dyżurnego KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie, że w budynku jednorodzinnym przy ul. Poznańskiej w Boronowie zapaliły się sadze w przewodzie kominowym.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się sadze w kominie. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem straży. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodu kominowego, wygarnięciu na zewnątrz kotła CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzano pomieszczenia budynku i sprawdzono, czy w pomieszczeniach nie występuje tlenek węgla - wynik 0.0 ppm.

W zdarzeniu brały udział:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Boronów

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

Galeria: