Kilka dni temu, 06.01. doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku jednorodzinnym w Woźnikach. Minionej doby - 08.01. strażacy byli wzywani dwukrotnie do tego typu pożarów. Tuż po godz. 16:00 doszło do pożaru przewodu w domu jednorodzinnym w Kośmidrach, a o godz. 20:13 został zauważony pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku wielorodzinnego w Herbach.

We wszystkich przypadkach mieszkańcy opuścili budynki przed przybyciem straży. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodów kominowych, wygarnięciu na zewnątrz kotłów CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzano pomieszczenia budynków i sprawdzano, czy w pomieszczeniach nie występuje tlenek węgla - wyniki 0.0 ppm.

W zdarzeniach brały udział:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- dwa zastępy OSP Woźniki;

- zastęp OSP Kośmidry;

- zastęp OSP Kalina;

- zastęp OSP Olszyna;

- Policja

Od początku roku 2019 Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu odnotowała już 4 pożary w budynkach mieszkalnych, w których przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

Galeria: