Ósmego stycznia 2019 roku, około godziny 23:00 lokatorzy jednego z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Lublińcu, po stwierdzeniu złego samopoczucia, w ostatniej chwili zaalarmowali o tym fakcie służby ratownicze i opuścili mieszkanie. Niewątpliwie, taka reakcja uratowała życie trzem osobom, w tym 2,5 miesięcznego dziecka. Po błyskawicznym przyjeździe trzech strażackich wozów bojowych z Lublińca ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali pomiaru stężenia tlenku węgla w lokalu - wskazanie detektora  zatrzymało się na 300 ppm - zawartość tlenku węgla w ościennych mieszkaniach wskazywał 50 ppm (ang. parts per million) – liczba części na milion, oznaczenie stosowane m.in. przy wyrażaniu stężeń, liczbę wad na milion możliwości ich zaistnienia. Będący na miejscu zdarzenia lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o konieczności przewiezienia i przebadania trzech poszkodowanych w szpitalu.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”  przybyłemu na miejsce członkowi rodziny przekazano miernik tlenku węgla, których po kilka sztuk każda komenda Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego otrzymała od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego województwa. Czujniki są przekazywane w najbardziej zagrożonych budynkach, w trakcie prowadzenia działań ratowniczych w budynkach mieszkalnych przez strażaków. Pamiętajmy jednak, że czujnik nie ma za zadanie zapobiegać ulatnianiu się tego gazu, a wyłącznie ostrzegać przed potencjalnym zagrożeniem – „Czujnik ostrzega, nie zapobiega”.

 

Galeria: