14 marca 2020 roku, przed godziną 21:00 dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Lublińcu otrzymał zgłoszenie, że z jednego z mieszkań budynku wielorodzinnego w Kochcicach, na klatkę schodową wydobywa się dym. Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej zastały w pełni rozwinięty pożar pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu, ogień gwałtownie rozprzestrzeniał się na strych oraz dwukierunkowo po drewnianej konstrukcji dachu. Zadysponowany na miejsce zdarzenia zespół pogotowia energetycznego odłączył zasilanie budynku w energię elektryczną. Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że 25 z 27 osób przebywających w budynku, opuściło lokale o własnych siłach. Jedną osobę ewakuowali strażacy przez okno znajdujące się na poddaszu z wykorzystaniem drabiny pożarniczej. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do kolejnego przeszukania budynku, w jednym z mieszkań odnaleziono kolejną osobę, którą ewakuowano na zewnątrz i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru (działania podjęte z wewnątrz i z zewnątrz), przeszukiwaniu budynku pod kątem obecności osób, wyniesieniu i zabezpieczeniu trzech 11 kg butli z gazem propan-butan, dokonywaniu pomiarów tlenku węgla, oddymianiu pomieszczeń oraz ewakuacji uratowanego mienia mieszkańców z poszczególnych mieszkań. Koniecznym było również podjęcie częściowych prac rozbiórkowych, co umożliwiło skuteczne gaszenie pożaru. Po ugaszeniu pożaru dokonywano dalszych rozbiórek deskowania i dogaszono tlącą się konstrukcję dachu. Działania zakończono, po 41 godzinach akcji, 16.03. o godz. 13:33.

 

W działaniach udział brały:

- 4 zastępy z JRG w Lublińcu;

- 1 zastęp z JRG nr 1 w Częstochowie;

- 1 zastęp z JRG 2 w Częstochowie;

- 1 zastęp z JRG 3 w Częstochowie;

- 2 zastępy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;

- 2 zastępy z JRG w Tarnowskich Górach;

- 1 zastęp z JRG w Kłobucku;

- 1 zastęp WSP z JWK w Lublińcu;

- 2 zastępy z OSP w Kochcicach;

- 2 zastępy z OSP w Kochanowicach;

- 1 zastęp z OSP w Ostrowie-Lubockie;

- 1 zastęp z OSP w Lubecku;

- 1 zastęp z OSP w Sadowie;

- 1 zastęp z OSP w Harbułtowicach;

- 1 zastęp z OSP w Droniowicach;

- 1 zastęp z OSP w Glinicy;

- 2 zastępy z OSP w Ciasnej;

- 2 zastępy z OSP w Sierakowie Śląskim;

- 1 zastęp z OSP w Koszęcinie;

- 1 zastęp z OSP w Boronowie;

- 1 zastęp z OSP w Gwoździanach.

 

Przybyli na miejsce:

- komendant powiatowy, zastępca komendanta powiatowego, dowódca JRG w Lublińcu;

- grupa operacyjna KW PSP w Katowicach wraz z zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP;

- Prokurator;

- Wójt Gminy Kochanowice;

- Policja;

- Zespół Pogotowia Ratunkowego;

- Zespół Pogotowia Energetycznego;

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

- Biegły Sądowy z dziedziny pożarnictwa

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

Galeria:


 

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu