18 i 23 marca 2020 r. lublinieccy strażacy dwukrotnie interweniowali w związku z uszkodzonym gazociągiem na ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Za każdym razem do awarii dochodziło podczas prac ziemnych przy remontowanym odcinku drogi.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono emisję gazu ziemnego z rury gazociągu średniego ciśnienia przebiegającej wzdłuż ulicy. W wyniku uszkodzenia rury gazociągu doszło do uwolnienia chmury gazu ziemnego. Na miejscu znajdowali się pracownicy firmy prowadzącej prace ziemne, którzy powiadomili służby ratownicze. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono pogotowie gazowe celem odłączenia dopływu gazu oraz usunięcia uszkodzenia. Na miejsce przybyło również pogotowie energetyczne w celu natychmiastowego wyłączenia energii elektrycznej.  W bliskiej odległości od miejsca zdarzenia znajdowały się  budynki wielorodzinne oraz zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Działania zastępów JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na drodze, wyznaczeniu strefy zagrożenia, wykonywaniu pomiarów stężenia gazów niebezpiecznych w zabudowie znajdującej się w wyznaczonej strefie. Równocześnie prowadzono ewakuację osób z najbliższych obiektów. Łącznie podczas dwóch interwencji ewakuowano 65 osób z 36 budynków. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowia gazowego wraz z ekipą wyposażoną w specjalistyczny sprzęt techniczny do usuwania uszkodzeń, poprzez założenie zacisków zatrzymali emisję gazu, a następnie przystąpili do wymiany uszkodzonego odcinka.

W zdarzeniach udział brały:

- 3 zastępy JRG PSP w Lublińcu;

- 1 zastęp WSP z JWK w Lublińcu;

- 1 zastęp OSP w Lublińcu;

- grupa operacyjna z KP PSP w Lublińcu

 

Przybyli na miejsce:

- Policja

- Pogotowie Gazowe;

- Pogotowie Energetyczne

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

Galeria:


 

 

Zdjęcia: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu