Dn. 09.08.2012   na remontowanym odcinku drogi DW 907 Boronów-Koszęcin koparka wpadła do rowu. Wewnątrz kabiny znajdował się operator koparki z zablokowana kończyna dolną. Działania zastępu PSP i zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu poszkodowanego i przekazaniu go  Zespołowi Ratownictwa Medycznego będącemu na miejscu zdarzenia. W działaniach udział brały:
- zastęp JRG Lubliniec
- zastępy OSP Koszęcin i OSP Boronów
- Policja
- Zespół Ratownictwa Medycznego