W dniu 27.08.2012 o godz.09:23 PSK otrzymało zgłoszenie pożaru drewnianego domku letniskowego w m.Jania Góra. Spaleniu uległo częściowe pokrycie dachowe domku. Żadna z osób przebywających w domku nie doznała obrażeń w działaniach udział brały:
- zastęp JRG
- dwa zastepy OSP
- pogotowie energetyczne
- zespół ratownictwa medycznego