W dniu 10.02.2013 o godz.20:43 do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP wpłyneła informacja o pożarze altanki na terenie ogródków działkowych " Morfeusz". Pożarem objeta była altanka drewniana - dach pokryty gontem.W altance nie stwierdzono obecności osób. W dzaiałaniach udział brały:
- dwa zastępy JRG Lubliniec
-Policja