W dniu 29.05.2013 o godz.0.30 otrzymano zgłoszenie o pożarze w budynku (pustostanie) przy ul.Żwirki i Wigury.

Do SK KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie od dyżurnego policji o pożarze mieszkania w Lublińcu przy ul. Żwirki i Wigury . Pierwszy na miejsce zdarzenia dotarł patrol policji, który przystąpił do ewakuacji osób przebywających w zadymionym pomieszczeniu . Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastępów JRG Lubliniec zastano wydobywający się dym z okna na pierwszym piętrze  oraz 2 osoby wraz z funkcjonariuszem policji, którzy znajdowali się na daszku zabezpieczającym przed ewentualnym obsuwaniem się uszkodzonej konstrukcji ścian i dachu. 
 Działania ratowników PSP zostały skierowane przede wszystkim na ewakuację osób znajdujących się na daszku z użyciem podnośnika SH 21D,  ugaszeniu źródła ognia oraz  udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym (w tym funkcjonariuszowi policji, który przebywał przed przybyciem zastępów JRG w zadymionym pomieszczeniu), 
W działaniach udział brały:
- 3 zastepy JRG Lubliniec
- Policja
- ZRM