Zdjęcie 9.07.2015 r. Zanieczyszczona studnia na prywatnej posesji
 Stanowisko Kierowania przyjęło zgłoszenie o zanieczyszczonej studni na prywatnej posesji. Konieczne było wydobycie zalegających w studni zwłok psa oraz wypompowanie wody.

 Ze względu na niski poziom lustra wody konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu wysokościowego celem umożliwienia wejscia ratownika do studni. Działania realizowane były przez ratowników JRG oraz OSP Solarnia posiadających sprzęt specjalistyczny do tego rodzaju zdarzeń.
 W działaniach udział brały:
JRG PSP w Lublińcu.
OSP Solarnia.