W dniu 28.12.2016 roku po godzinie 20.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie, że w jednym z mieszkań oraz na klatce schodowej bloku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego w Lublińcu, występuje podejrzenie obecności tlenku węgla.

 

 

Strażacy po dojeździe do miejsca zdarzenia przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz przeprowadzili pomiary stężenia CO na klatce oraz w jednym z mieszkań. Pomiary jednoznacznie stwierdziły obecność czadu.

Natychmiast przystąpiono do ewakuacji osób znajdujących się w mieszkaniu na czwartym piętrze które zgłaszały złe samopoczucie. Osoby te zostały przekazane Zespołowi Ratownictwa Medycznego będącemu na miejscu zdarzenia, który zdecydował o zabraniu ich do szpitala (3 osoby w tym jedno dziecko).

Jednocześnie wykonywano pomiary w dwóch sąsiednich klatkach schodowych tego budynku i po stwierdzeniu obecności tlenku podjęto decyzję o ewakuacji pozostałych osób celem dokonania pomiarów w każdym z mieszkań. Łącznie ewakuowano 54 osoby. Dla zapewnienia komfortu cieplnego ewakuowanym, na czas prowadzonych działań, zostały rozłożone trzy namioty ewakuacyjne z nagrzewnicami.

Następnie przystąpiono do ustalenia źródła emisji tlenku węgla. W wyniku oględzin stwierdzono, że przypuszczalną przyczyną była niewłaściwa eksploatacja piecyka gazowego oraz niesprawna wentylacja w jednym z mieszkań.

Po przewietrzeniu mieszkań, udrożnieniu przewodów wentylacyjnych i ponownym wykonaniu pomiarów - wskazania 0,00 ppm, mieszkańcy powrócili do swoich mieszkań. Mieszkańcom zalecono przewietrzanie pomieszczeń i pozostawienie otwartych okien na klatkach schodowych.

Ponadto przypominamy o podstawowych zasadach eksploatacji urządzeń grzewczych w okresie zimowym - ulotka oraz zachęcamy do wyposażania mieszkań w czujniki tlenku węgla.

 

Galeria: