W dniu 13 maja 2017 r., kolejny raz odbyły się cykliczne ćwiczenia z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP, w ramach organizowanego przez Komendę Powiatową PSP w Lublińcu szkolenia podstawowego. Najbardziej pożądany efekt przynoszą szkolenia, których przekazywana wiedza teoretyczna, jest poparta zajęciami praktycznymi.

 

W przypadku sprzętu ratownictwa drogowego  to niezmiernie ważny element, gdyż każdy z uczestników zajęć może poczuć we własnych rękach moc urządzeń ratowniczych, usłyszeć odgłos giętej blachy i wyprodukować strugi potu, które nieuchronnie pojawią się pod ubraniem  zapewniającym bezpieczeństwo pracy ratownika. Dzięki okazanemu przez właściciela firmy F.H.U. ,,ALANSTAL” w Lublińcu zrozumieniu dla ratownictwa i konieczności tego rodzaju szkoleń,  przedsięwzięcia te są realizowane z pożytkiem dla  strażaków, a przede wszystkim dla ratowanych, którzy mogą liczyć na dobrze wyszkolonych ratowników w sytuacji zagrożenia życia.

 

Galeria: