W dniu 28 listopada wpłynęła do SKKP w Lublińcu informacja o wycieku substancji z samochodu na ul. Powstańców Ślaskich. Na miejscu zdarzenia zastano stojący na jednym pasie jezdni ciągnik siodłowy Mercedes z naczepą. Pojazd przewoził farby przeznaczone do utylizacji Z naczepy wyciekała farba, za pojazdem znajdowała się plama farby o długości ok. 80 m i szerokości 1 m.

W rozpoznaniu ustalono, iż podczas gwałtownego hamowania źle zabezpieczony towar w naczepie zgniótł paletę z wiadrami z farbą wodno-rozpuszczalną. Doszło do wycieku ok. 200 l farby.  W celu niedopuszczenia do przedostania się rozpuszczonej farby do kanalizacji powstałą mieszaninę zbierano sukcesywnie do zbiornika a uszkodzone pojemniki przeładowano do opakowań zastępczych. 

 

Galeria: