Interwencje

Kilka dni temu, 06.01. doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku jednorodzinnym w Woźnikach. Minionej doby - 08.01. strażacy byli wzywani dwukrotnie do tego typu pożarów. Tuż po godz. 16:00 doszło do pożaru przewodu w domu jednorodzinnym w Kośmidrach, a o godz. 20:13 został zauważony pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku wielorodzinnego w Herbach.

We wszystkich przypadkach mieszkańcy opuścili budynki przed przybyciem straży. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodów kominowych, wygarnięciu na zewnątrz kotłów CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzano pomieszczenia budynków i sprawdzano, czy w pomieszczeniach nie występuje tlenek węgla - wyniki 0.0 ppm.

W zdarzeniach brały udział:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- dwa zastępy OSP Woźniki;

- zastęp OSP Kośmidry;

- zastęp OSP Kalina;

- zastęp OSP Olszyna;

- Policja

Od początku roku 2019 Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu odnotowała już 4 pożary w budynkach mieszkalnych, w których przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

Dnia 05.01.2019 r. około godz. 22:50 oficer dyżurny SK KP PSP w Lublińcu otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu w budynku jednorodzinnym w Woźnikach. 

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar wewnątrz pomieszczenia garażowego. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu palącego się wyposażenia garażu (w pomieszczeniu nie było pojazdów silnikowych) oraz przewietrzeniu pomieszczeń budynku. Następnie kamerą termowizyjną sprawdzono temperaturę w pomieszczeniach i wykonano pomiary na obecność tlenku węgla - wynik 0.0 ppm.

W działaniach udział brały:

- zastęp KP PSP w Lublińcu;

- 2 zastępy OSP Woźniki;

- zastęp OSP Psary;

- Policja

 

W czwartek 03. stycznia 2019 r. przed godz. dwudziestą drugą do oficera dyżurnego KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie, że w budynku jednorodzinnym przy ul. Poznańskiej w Boronowie zapaliły się sadze w przewodzie kominowym.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili, że palą się sadze w kominie. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem straży. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodu kominowego, wygarnięciu na zewnątrz kotła CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzano pomieszczenia budynku i sprawdzono, czy w pomieszczeniach nie występuje tlenek węgla - wynik 0.0 ppm.

W zdarzeniu brały udział:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Boronów

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

W dniu 03.01 br. o godz.11:50 na drodze wojewódzkiej 908 w miejscowości Sośnica doszło do kolizji, samochód osobowy Peugeot zjechał z drogi do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano samochód osobowy w przydrożnym rowie, kierująca opuściła pojazd o własnych siłach i znajdowała się w pod opieką ratownika medycznego z Zespołu Ratownictwa Medycznego - po przebadaniu pozostała na miejscu zdarzenia.
Działania zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora i kierowaniu ruchem drogowym.

W działaniach udział brały:

- zastęp z KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Psary;

- Zespół Ratownictwa Medycznego;

- dwa patrole Policji

W dniu 31. grudnia 2018 r. ok. godz. 6:30 do SK KP PSP w Tarnowskich Górach wpłynęło zgłoszenie o pożarze domku letniskowego w Pustej Kuźnicy (powiat lubliniecki). Dyżurny operacyjny zadysponował dwa zastępy z KP PSP w Tarnowskich Górach oraz zastęp OSP Koty i przekazał informację do właściwego terenowo Stanowiska Kierowania KP PSP w Lublińcu, którego dyżurny operacyjny przejął zgłoszenie i zadysponował kolejne siły i środki z powiatu lublinieckiego (trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu). Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży z Lublińca, zastano nadpaloną drewnianą konstrukcję (poprzez wydobywający się z nieszczelności kominka grzewczego ogień). Skuteczną próbę ugaszenia pożaru, jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej, podjęli użytkownicy znajdujący się w budynku. Kierujący Działaniem Ratowniczym, ze względu na brak zagrożenia, podjął decyzje o wycofaniu jadących do zdarzenia zastępów z Tarnowskich Gór. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, rozebraniu nadpalonej konstrukcji drewnianej i przewietrzaniu pomieszczeń przy jednoczesnym dokonywaniu pomiarów na zawartość tlenku węgla - wskazania detektora to 0 ppm.

W działaniach udział brały:

- trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Koty;

 

Dnia 30. grudnia 2018 r. ok. godz. 3.20 w Sierakowie Śląskim na drodze krajowej nr 11 samochód osobowy VW Golf, po uderzeniu z dużą siłą w betonowy przepust, wypadł z drogi i zatrzymał się na lewym boku. Samochodem podróżował jedynie kierujący, który doznał urazu ręki. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu akumulatora w pojeździe, udzieleniu poszkodowanemu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, kierowaniu ruchem drogowym, usunięciu plamy substancji ropopochodnej, uprzątnięciu pozostałości po kolizji oraz pomocy w załadunku pojazdu na lawetę pomocy drogowej. 

W zdarzeniu brały udział:

- zastęp z KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Sieraków Śląski;

- Zespół Ratownictwa Medycznego;

- policja;

- pomoc drogowa;

 

Dnia 29. grudnia 2018 r. ok. godz. 13.25 dyspozytor straży pożarnej otrzymał od dyżurnego policji w Lublińcu zgłoszenie o samochodzie znajdującym się w przydrożnym rowie w Herbach, z którego komory silnikowej wydobywa się dym. Do zdarzenia zadysponowano zastęp JRG w Lublińcu oraz OSP Lisów i OSP Kalina. Szybka interwencja straży polegająca m. in. na podaniu prądu proszku gaśniczego na komorę silnika zapobiegła rozwinięciu się pożaru.

 

28. grudnia 2018 r. w budynku jednorodzinnym przy ul. Opolskiej w Lublińcu doszło do 8 w tym miesiącu pożaru sadzy w kominie.

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali, częściowo ugaszony przez właściciela za pomocą piasku, pożar sadzy w kominie. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem straży. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodu kominowego, wygarnięciu na zewnątrz kotła CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzono pomieszczenia, pierwsze pomiary stężenia tlenku węgla przy użyciu miernika wielogazowego wskazywały 5 ppm, co potwierdzało występowanie "cichego zabójcy".

W zdarzeniu brały udział:

- trzy zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- Mistrz Kominiarski;

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”  właścicielowi posesji przekazano miernik tlenku węgla, których po kilka sztuk każda komenda Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego otrzymała od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego województwa. Czujniki są przekazywane w najbardziej zagrożonych budynkach, w trakcie prowadzenia działań ratowniczych w budynkach mieszkalnych przez strażaków. Pamiętajmy jednak, że czujnik nie ma za zadanie zapobiegać ulatnianiu się tego gazu, a wyłącznie ostrzegać przed potencjalnym zagrożeniem – „Czujnik ostrzega, nie zapobiega”.

W 2018 r. Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu odnotowała 45 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe (od początku sezonu grzewczego - od 1 września, odnotowano 20 tego typu zdarzeń).

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

W dniu 27.12.2018 około godz 12:00  samochód osobowy wjechał do rowu na drodze DW 906 Wierzbie - Koszęcin, w wyniku zdarzenia jedna osoba została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.

W działaniach udział brały:

- zastęp KP PSP w Lublińcu

- 2 zastępy OSP Koszęcin

- zastęp WOP JWK Lubliniec

- Policja

- ZRM

 

 

W dniu 27.12.2018 r. o godz. 11:43 doszło do zapalenia się sadzy w przewodzie kominowy budynku mieszkalnego przy ul. Lublinieckiej w Gwoździanach.

W działaniach udział brały:

- 2 zastępy KP PSP w Lublińcu

- zastęp OSP Łagiewniki Wielkie

 

Galeria: