Interwencje

Dnia 12 lutego 2019 r. ok. godziny 8.40 do SK KP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w Koszęcinie. W zdarzeniu brały udział dwa zastępy z JRG w Lublińcu, dwa zastępy OSP Koszęcin oraz kominiarz. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wybraniu pozostałości palącego się materiału z kotła CO, ugaszeniu pożaru przy pomocy proszku gaśniczego oraz wyczyszczeniu przewodu dymowego. Ponadto zbadano występowanie w pomieszczeniach budynku tlenku węgla. Po zlikwidowaniu zagrożenia kierujący działaniami przekazał mieszkance domu czujkę tlenku węgla w ramach akcji "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".

 

W dniu 12 lutego 2019 r. ok. godz. 19.30 do stanowiska kierowania KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie o konarze drzewa leżącym na całej szerokości jezdni na ul. Sobieskiego przy Sądzie Rejonowym. Do zdarzenia w pierwszym rzucie zadysponowano jeden zastęp z JRG, jednak w związku z tym, że - jak się okazało - konar był ogromny, w drugiej kolejności na miejsce zdarzenia przybył drugi zastęp JRG i zastęp z Jednostki Wojskowej Komandosów. Przyczyną odłamania gałęzi tym razem nie był silny wiatr, tylko biologiczna korozja drzewa - wiekowego i potężnego buku będącego pomnikiem przyrody. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym oraz usunięciu gałęzi po uprzednim pocięciu jej na mniejsze kawałki piłą mechaniczną. Na miejsce zdarzenia przybył również patrol policji.

 

 

05. lutego 2019 r. około godz. 10:30 SK KP PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o pożarze hali zakładu zlokalizowanego w na terenie specjalnej katowickiej strefy ekonomicznej, przy ul. Inwestycyjnej w Lublińcu. Zakład specjalizuje się w produkcji wysokokalorycznych paliw alternatywnych, które spalane są w wysokotemperaturowych piecach m. in. w przemyśle cementowym.

Po dojeździe pierwszych zastępów straży pożarnej zastano pożar całkowity obiektu, w którym magazynowano paliwa alternatywne.

Działania zastępów w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądów gaśniczych w obronie na sąsiednią halę oraz rozpoznaniu sytuacji wodnej. Ustalono również, że do pożaru doszło podczas przerwy śniadaniowej, wg powyższego wszyscy pracownicy znajdowali się poza przedmiotową halą, w bezpiecznym miejscu zakładu.

Rozpoczęto gaszenie hali objętej pożarem oraz kontynuowano obronę zagrożonej hali zlokalizowanej od południowej strony. Na miejsce zdarzenia zadysponowano kolejne siły i środki (OSP z terenu powiatu lublinieckiego oraz PSP z Tarnowskich Gór, Kłobucka, Częstochowy oraz Knurowa).

W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 17 zastępów straży pożarnej z 70 strażakami. Podawano 9 prądów gaśniczych w tym 3 w obronie.

Pożar został zlokalizowany o godz. 12:21 a dogaszanie oraz prace rozbiórkowe ścian, wybieranie i wywożenie, w celu dogłębnego przelania materiału, trwały do późnych godzin wieczornych, w porze nocnej oraz kolejnego dnia (przy okresowej wymianie zastępów OSP powiatu lublinieckiego oraz PSP z Lublińca).

Miejsce zdarzenia zabezpieczała policja, która wraz z biegłym z dziedziny pożarnictwa ustala przyczyny powstania pożaru.

W dniu 06.02.2019 r. działania gaśnicze polegały na gaszeniu zarzewi ognia w miejscu pożaru oraz dogaszaniu materiału palnego składowanego na pryzmie na terenie zakładu gdzie wywożony był przez ładowarki właściciela firmy. Przybyła na miejsce firma rozbiórkowa z ciężkim sprzętem (jedna wyspecjalizowana maszyna z wymiennymi ramionami) rozpoczęła prace rozbiórkowe hali celem wykonania dostępu do pozostałej części materiału. W dniu 07.02.2019 r. działania straży pożarnej polegały na przelewaniu pozostałego paliwa alternatywnego na pryzmach.

Działania gaśnicze zakończyły się 07.02.2019 r. o godz. 16:25 po łącznym czasie 53 godzin i 25 minutach.

 

W działaniach udział brały:

 • trzy zastępy PSP w Lublińcu;
 • zastęp WOP JW Lubliniec;
 • dwa zastępy PSP w Tarnowskich Górach;
 • zastęp PSP w Kłobucku;
 • trzy zastępy PSP w Częstochowie;
 • dwa zastępy PSP z Knurowa;
 • dwa zastępy OSP Koszęcin;
 • dwa zastępy OSP Strzebiń;
 • zastęp OSP Kochanowice;
 • zastęp OSP Kochcice;
 • zastęp OSP Sadów;
 • zastęp OSP Lubliniec;
 • zastęp OSP Łagiewniki Wielkie;
 • zastęp OSP Lisów;
 • zastępy OSP Olszyna;
 • zastęp OSP Solarnia;
 • zastęp OSP Hadra;
 • zastęp OSP Łagiewniki Małe;
 • zastęp OSP Rusinowice;
 • zastęp OSP Sieraków Śląski;
 • zastęp OSP Psary;
 • zastęp OSP Boronów;
 • dwa patrole Policji

 

Na miejsce przybyli również:

 • komendant powiatowy PSP w Lublińcu;
 • zastępca komendanta powiatowego PSP w Lublińcu;
 • dowódca JRG PSP w Lublińcu;
 • zastępca dowódcy JRG w Lublińcu;
 • grupa operacyjna KW PSP w Katowicach;
 • oficer prasowy KP PSP w Lublińcu;
 • Policja;
 • biegły sądowy z dziedziny pożarnictwa;
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

W nocy, z 3 na 4 lutego 2019 r. Straż Pożarna powiatu lublinieckiego pięciokrotnie interweniowała w celu udrożnienia dróg, które po intensywnych opadach ciężkiego i mokrego śniegu zatarasowane były przez powalone drzewa. 

W zdarzeniach udział brały:

- zastępy KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Lisów;

- zastęp OSP Tanina;

- zastęp OSP Ciasna;

- zastęp OSP Solarnia;

- zastęp OSP Koszwice;

- zastęp OSP Łagiewniki Małe;

- zastęp OSP Zbowrowskie

 

Po dzisiejszej nocy na terenie naszego powiatu przybyło co najmniej 20 cm mokrego i ciężkiego śniegu. Przypominamy o spoczywającym na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów obowiązku odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu!!!  Opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

 

Dnia 01.02.2019 r. o godz. 2:05 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednej z sal chorych oddziału chorób wewnętrznych (na II - gim piętrze) Szpitala Powiatowego w Lublińcu.

Pierwsze zastępy przybyły na miejsce zdarzenia już o godz. 2:09. Ratownicy zastali zadymienie w korytarzu lewego skrzydła oddziału oraz w przestrzeni sali objętej pożarem. Palące się elementy wystroju pomieszczenia, dzięki szybkiej i skutecznej interwencji personelu, zostały ugaszone w zarodku przy pomocy gaśnicy proszkowej, a pacjenci tej sali wyewakuowani w bezpieczne miejsce (prawe skrzydło oddziału).

Na miejsce akcji przybyli również: dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz zastępca komendanta powiatowego.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, niedopuszczeniu rozprzestrzenienia się dymu na pozostałą część szpitala oraz stałego monitorowania stężeń substancji niebezpiecznych w atmosferze (w tym tlenku węgla). Po całkowitym usunięciu dymu z korytarza i sali chorych, w której powstał pożar, działania zakończono.

Policja prowadzi czynności dochodzeniowe.

 

W działaniach udział brały:

- 5 zastępów KP PSP w Lublińcu

- zastęp WOP JWK Lubliniec

- zastęp OSP Lubliniec

- zastęp OSP Kochcice

- zastęp OSP Kochanowice

- Policja

 

Dnia 25 stycznia 2019 r. ok. godz. 16:40 do SK KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Woźnikach. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG w Lublińcu (w tym podnośnik hydrauliczny) oraz dwa zastępy OSP Woźniki. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem strażaków - nie odnieśli żadnych obrażeń. Pierwsi na miejsce dotarli ochotnicy, którzy - po uprzednim zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - ugasili sadzę przy użyciu gaśnicy proszkowej (10 kg). Dalsze działania JOP polegały na wygaszeniu i wygarnięciu paliwa z kotła CO, wyczyszczeniu przewodu kominowego przy użyciu szczotki kominiarskiej, przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń budynku oraz zbadaniu detektorem wielogazowym atmosfery pod kątem występowania tlenku węgla - nie stwierdzono zagrożenia.

Na miejsce zdarzenia przybył również patrol policji.

 

Dnia 22 stycznia ok. godz. 15.45 do SK KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie od  pracownika Urzędu Miasta o powalonym drzewie w rzece Mała Panew w Kokotku. Drzewo leżało w poprzek koryta rzeki i znajdowało się pod warstwą lodu spiętrzając jednocześnie poziom wody. Działania straży polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyciągnięciu drzewa z rzeki przy pomocy samochodowej wyciągarki linowej.

W interwencji oprócz zastępów PSP brał udział zastęp OSP Lubliniec, Straż Miejska oraz kierownik Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Dnia 22 stycznia 2019 r. ok. godz. 12.30 dyżurny stanowiska kierowania przyjął zgłoszenie o silnym zadymieniu w budynku mieszkalnym w Kochanowicach, do którego doszło wskutek niezamknięcia drzwiczek kotła CO i spalania się opału przy niedostatecznej ilości tlenu. Do zdarzenia w I rzucie zadysponowano zastęp JRG Lubliniec i OSP Kochanowice, a następnie, z uwagi na potrzebę użycia agregatu oddymiającego zasilanego energią elektryczną, wezwano drugi zastęp OSP Kochanowice dysponujący takim sprzętem.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyciągnięciu z kotła palącego się paliwa, oddymieniu i przewietrzeniu obiektu, wyznaczeniu stref zagrożenia. Ponadto po zakończeniu działań dokonano pomiarów stężenia tlenku węgla w budynku. 

 

 

Dnia 16 stycznia 2019 r. straż pożarna w powiecie lublinieckim interweniowała 5 razy. Ze względu na warunki pogodowe, w Glinicy i Psarach wypompowywano wodę z zalanych piwnic (działało odpowiednio: PSP z Lublińca i OSP z Psar), natomiast w Woźnikach w trzech budynkach mieszkalnych znajdujących się na jednej ulicy, wskutek niedrożności instalacji kanalizacyjnej, doszło do zalania piwnic nieczystościami - które zostały wypompowane przez OSP z Woźnik.

Natomiast 17 stycznia br. ok. godz. 3.00 dwa zastępy PSP udały się na ul. Oświęcimską w Lublińcu, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna, który po dostaniu się przez służby ratownicze do mieszkania, został zabrany przez ZRM do szpitala. Tym razem obyło się bez siłowego otwierania mieszkania, gdyż przyszedł syn mężczyzny z kluczami.

 

W dniu 09.01 br. około godz. 21:30 na ul.Częstochowskiej w Lublińcu kierujący samochodem osobowym VW Passat zjechał z drogi do przydrożnego rowu. W wyniku kolizji kierujący pojazdem nie był w stanie sam opuścić pojazdu, przybyli na miejsce ratownicy z PSP w Lublińcu po zabezpieczeniu terenu akcji i wykonaniu dostępu do poszkodowanego przekazali go będącemu na miejscu Zespołowi Ratownictwa Medycznego - po przebadaniu został zabrany do szpitala. 
Działania zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej polegały również na odłączeniu akumulatora, oświetleniu terenu akcji, kierowaniu ruchem drogowym oraz uprzątnięciu pozostałości z jezdni.

W działaniach udział brały:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego;

- dwa patrole Policji