Interwencje

7 kwietnia 2020 r. tuż po godz. 14:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o pożarze na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego w Lublińcu przy ul. Wyszyńskiego. Po dojeździe na miejsce straży pożarnej potwierdzono zadymienie na balkonie jednego z mieszkań zlokalizowanego na najwyższej kondygnacji budynku, paliła się sterta ubrań oraz koc pozostawiony w rogu balkonu. Osoby zamieszkujące zagrożone mieszkanie oraz najbliżsi sąsiedzi  znajdowali się na zewnątrz budynku nie odnosząc obrażeń. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dogaszeniu tlących się ubrań oraz koca, wyniesieniu pozostałości nadpalonych ubrań, przewietrzeniu mieszkania oraz dokonaniu pomiaru stężenia tlenku węgla - wynik 0ppm.

W zdarzeniach udział brały:

- 3 zastępy JRG PSP w Lublińcu;

- 2 zastępy WSP z JWK w Lublińcu;

- grupa operacyjna z KP PSP w Lublińcu

 

Przybyli na miejsce:

- Policja

- przedstawiciel Wspólnoty Mieszkaniowej Strzecha

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

18 i 23 marca 2020 r. lublinieccy strażacy dwukrotnie interweniowali w związku z uszkodzonym gazociągiem na ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Za każdym razem do awarii dochodziło podczas prac ziemnych przy remontowanym odcinku drogi.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono emisję gazu ziemnego z rury gazociągu średniego ciśnienia przebiegającej wzdłuż ulicy. W wyniku uszkodzenia rury gazociągu doszło do uwolnienia chmury gazu ziemnego. Na miejscu znajdowali się pracownicy firmy prowadzącej prace ziemne, którzy powiadomili służby ratownicze. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono pogotowie gazowe celem odłączenia dopływu gazu oraz usunięcia uszkodzenia. Na miejsce przybyło również pogotowie energetyczne w celu natychmiastowego wyłączenia energii elektrycznej.  W bliskiej odległości od miejsca zdarzenia znajdowały się  budynki wielorodzinne oraz zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Działania zastępów JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na drodze, wyznaczeniu strefy zagrożenia, wykonywaniu pomiarów stężenia gazów niebezpiecznych w zabudowie znajdującej się w wyznaczonej strefie. Równocześnie prowadzono ewakuację osób z najbliższych obiektów. Łącznie podczas dwóch interwencji ewakuowano 65 osób z 36 budynków. Przybyli na miejsce pracownicy pogotowia gazowego wraz z ekipą wyposażoną w specjalistyczny sprzęt techniczny do usuwania uszkodzeń, poprzez założenie zacisków zatrzymali emisję gazu, a następnie przystąpili do wymiany uszkodzonego odcinka.

W zdarzeniach udział brały:

- 3 zastępy JRG PSP w Lublińcu;

- 1 zastęp WSP z JWK w Lublińcu;

- 1 zastęp OSP w Lublińcu;

- grupa operacyjna z KP PSP w Lublińcu

 

Przybyli na miejsce:

- Policja

- Pogotowie Gazowe;

- Pogotowie Energetyczne

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

14 marca 2020 roku, przed godziną 21:00 dyżurny Stanowiska Kierowania KP PSP w Lublińcu otrzymał zgłoszenie, że z jednego z mieszkań budynku wielorodzinnego w Kochcicach, na klatkę schodową wydobywa się dym. Przybyłe na miejsce jednostki straży pożarnej zastały w pełni rozwinięty pożar pomieszczeń mieszkalnych na poddaszu, ogień gwałtownie rozprzestrzeniał się na strych oraz dwukierunkowo po drewnianej konstrukcji dachu. Zadysponowany na miejsce zdarzenia zespół pogotowia energetycznego odłączył zasilanie budynku w energię elektryczną. Kierujący Działaniem Ratowniczym ustalił, że 25 z 27 osób przebywających w budynku, opuściło lokale o własnych siłach. Jedną osobę ewakuowali strażacy przez okno znajdujące się na poddaszu z wykorzystaniem drabiny pożarniczej. Po opanowaniu pożaru przystąpiono do kolejnego przeszukania budynku, w jednym z mieszkań odnaleziono kolejną osobę, którą ewakuowano na zewnątrz i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu pożaru (działania podjęte z wewnątrz i z zewnątrz), przeszukiwaniu budynku pod kątem obecności osób, wyniesieniu i zabezpieczeniu trzech 11 kg butli z gazem propan-butan, dokonywaniu pomiarów tlenku węgla, oddymianiu pomieszczeń oraz ewakuacji uratowanego mienia mieszkańców z poszczególnych mieszkań. Koniecznym było również podjęcie częściowych prac rozbiórkowych, co umożliwiło skuteczne gaszenie pożaru. Po ugaszeniu pożaru dokonywano dalszych rozbiórek deskowania i dogaszono tlącą się konstrukcję dachu. Działania zakończono, po 41 godzinach akcji, 16.03. o godz. 13:33.

 

W działaniach udział brały:

- 4 zastępy z JRG w Lublińcu;

- 1 zastęp z JRG nr 1 w Częstochowie;

- 1 zastęp z JRG 2 w Częstochowie;

- 1 zastęp z JRG 3 w Częstochowie;

- 2 zastępy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;

- 2 zastępy z JRG w Tarnowskich Górach;

- 1 zastęp z JRG w Kłobucku;

- 1 zastęp WSP z JWK w Lublińcu;

- 2 zastępy z OSP w Kochcicach;

- 2 zastępy z OSP w Kochanowicach;

- 1 zastęp z OSP w Ostrowie-Lubockie;

- 1 zastęp z OSP w Lubecku;

- 1 zastęp z OSP w Sadowie;

- 1 zastęp z OSP w Harbułtowicach;

- 1 zastęp z OSP w Droniowicach;

- 1 zastęp z OSP w Glinicy;

- 2 zastępy z OSP w Ciasnej;

- 2 zastępy z OSP w Sierakowie Śląskim;

- 1 zastęp z OSP w Koszęcinie;

- 1 zastęp z OSP w Boronowie;

- 1 zastęp z OSP w Gwoździanach.

 

Przybyli na miejsce:

- komendant powiatowy, zastępca komendanta powiatowego, dowódca JRG w Lublińcu;

- grupa operacyjna KW PSP w Katowicach wraz z zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP;

- Prokurator;

- Wójt Gminy Kochanowice;

- Policja;

- Zespół Pogotowia Ratunkowego;

- Zespół Pogotowia Energetycznego;

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego;

- Biegły Sądowy z dziedziny pożarnictwa

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

7 lutego 2020 r. o godzinie 6:17 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o wypadku komunikacyjnym na Drodze Krajowej nr 11 w miejscowości Sieraków Śląski. Po dojeździe na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnej zastano leżący na chodniku (na prawym boku) ciągnik siodłowy z naczepą. Kierujący (jedyny uczestnik zdarzenia) opuścił pojazd o własnych siłach, jednak po przebadaniu przez ratowników z Zespołu Ratownictwa Medycznego został zabrany do szpitala. Ze względu na konieczność przeładowania przewożonego na naczepie towaru (około 15 Ton profili aluminiowych), na inny pojazd przewoźnika, ruch na tym odcinku został całkowicie zamknięty. Policja zorganizowała objazd. O godz. 22:00 po postawieniu zestawu na kołach, odholowaniu go w bezpieczne miejsce przez przybyłą Pomoc drogową oraz uprzątnięciu jezdni z pozostałości po wypadku, droga została otwarta dla ruchu.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca zdarzenia, udzieleniu Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, kierowaniu ruchem drogowym, odłączeniu akumulatorów w ciągniku siodłowym oraz usunięciu plamy płynów eksploatacyjnych z jezdni.

W zdarzeniu udział brały:

- 3 zastępy KP PSP w Lublińcu;

- 1 zastęp OSP Sieraków Śląski;

- grupa operacyjna z KP PSP w Lublińcu

 

Przybyli na miejsce:

- Policja

- Zespół Ratownictwa Medycznego

- Pomoc Drogowa

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

5 lutego 2020 r. w godzinach wieczornych doszło do pożaru w jednym z pomieszczeń piwnicy budynku wielorodzinnego w Lisowie.

Po dojeździe na miejsce jednostek ratowniczo-gaśniczych zastano duże zadymienie na jednej z klatek schodowych powstałe z pożaru nagromadzonych materiałów (szmat, starych mebli). Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji 5 osób z budynku, ugaszeniu pożaru oraz oddymieniu budynku. Na bieżąco dokonywano pomiarów CO - pierwsze wskazania to 115 ppm. Po przewietrzeniu w/w pomieszczeń, stwierdzeniu i wykluczeniu zagrożenia tlenkiem węgla, wszystkie osoby ewakuowane wróciły do swoich mieszkań.

Działania zostały zakończone tuż przed godz. 23.

 

W działaniach udział brały:

- 3 zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- 1 zastęp OSP Lisów;

- 1 zastęp OSP Chwostek;

- Policja.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

 

W ostatnich dniach, ze względu na osiadającą mgłę sprzyjającą tworzeniu się niebezpiecznej warstwy lodu (szadź), na drogach powiatu lublinieckiego doszło do trzech wypadków.

16 stycznia 2020 r. doszło do dwóch wypadków drogowych.

Przed godz. 6:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym na drodze wojewódzkiej między Sośnicą a Woźnikami. Po dojeździe zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia zastano dwa samochody po zderzeniu. Kierowca samochodu ciężarowego nie odniósł obrażeń i opuścił pojazd przed przybyciem straży. W samochodzie osobowym znajdowała się kierująca, której strażacy udzielili pomocy, a po przebadaniu przez ratowników z Zespołu Ratownictwa Medycznego poszkodowana została zabrana do szpitala.

Po godzinie 7:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o wypadku na drodze wojewódzkiej między Koszęcinem a Boronowem. Tu strażacy zastali samochód osobowy w rowie. Dwie osoby podróżujące pojazdem opuściły pojazd przed przybyciem straży. Kierującej i jej dziecku udzielono Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego, który zabrał je do szpitala.

 

17 stycznia 2020 r. tuż przed godz. 8:30 doszło do "dachowania" samochodu osobowego w Skrzydłowicach. Tam, na szczęście, kierujący sam bezpiecznie opuścił pojazd nie odnosząc obrażeń.

 

Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsc zdarzeń, udzieleniu KPP osobom poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, kierowaniu ruchem drogowym oraz usuwaniu z jezdni substancji ropopochodnych.

W zdarzeniu udział brały:

- 1 zastęp KP PSP w Lublińcu,

- 1 zastęp OSP Woźniki,

- 2 zastępy OSP Koszęcin,

- 1 zastęp OSP Łagiewniki Małe.

 

Przybyli na miejsce:

- Policja,

- Zespół Ratownictwa Medycznego,

- Pomoc Drogowa.

 

Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

                   mł. kpt. Piotr Skubała, KP PSP w Lublińcu

 

 

2 grudnia o godzinie 9:42 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o kolizji trzech samochodów osobowych w Lublińcu na ulicy Powstańców Śląskich. Po dojeździe zastępów straży pożarnej na miejsce zdarzenia zastano trzy uszkodzone samochody na drodze. Pojazdami podróżowały cztery osoby, z czego trzy zostały zabrane do szpitala przed przyjazdem jednostek na miejsce zdarzenia.
Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem, odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zebraniu płynów eksploatacyjnych z jezdni oraz uprzątnięciu drogi z pozostałości po zderzeniu.

W zdarzeniu udział brały:

- 1 zastęp KP PSP w Lublińcu;

- 1 zastęp OSP Lubliniec

 

Przybyli na miejsce:

- Policja;

- Zespół Ratownictwa Medycznego;

- Pomoc Drogowa

 

Opracowanie: mł. kpt. Piotr Skubała, KP PSP w Lublińcu

                    st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

2 grudnia o godzinie 9:24 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP otrzymało zgłoszenie o łabędziu zaplątanym w żyłkę wędkarską na zbiorniku wodnym w Hadrze. Po dojeździe na miejsce zdarzenia ustalono, iż zaplątane są dwa łabędzie. Jeden z nich po oswobodzeniu został wypuszczony na wolność, natomiast drugi łabędź z uszkodzonym skrzydłem przekazany został pracownikowi Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego, który zobowiązał się do przetransportowania rannego ptaka do Leśnego Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie.
Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu łabędzi z wody i oswobodzeniu ich z żyłki wędkarskiej.

W działaniach udział brały:

- 2 zastępy KP PSP w Lublińcu + łódź śrubowa płaskodenna;

- 1 zastęp OSP Chwostek + ponton śrubowy

 

Przybyli na miejsce:

- zarządca obiektu;

- pracownik Zespołu Parków Krajobrazowych woj. śląskiego

 

Opracowanie: mł. kpt. Piotr Skubała, KP PSP w Lublińcu

                    st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

23 listopada o godzinie 11:22 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymało zgłoszenie o pojeździe osobowym, który zjechał do przydrożnego rowu na drodze wojewódzkiej 907 pomiędzy Koszęcinem a Boronowem. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej zastano samochód osobowy leżący na prawym boku na poboczu drogi. Kierująca opuściła pojazd o własnych siłach, lecz po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego została zabrana do szpitala.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, kierowaniu ruchem drogowym, udzieleniu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy osobie poszkodowanej, odłączeniu akumulatora w uszkodzonym pojeździe oraz usunięciu plamy płynów eksploatacyjnych z jezdni.

W zdarzeniu udział brały:

- 1 zastęp KP PSP w Lublińcu;

- 2 zastępy OSP Koszęcin;

 

Przybyli na miejsce:

- Policja

- Zespół Ratownictwa Medycznego

- Pomoc Drogowa

 

Opracowanie: mł. kpt. Piotr Skubała, KP PSP w Lublińcu;

                   st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu

 

19 listopada 2019 roku kwadrans przed godz. 21:00, Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu przyjęło zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów osobowych na Drodze Krajowej 46 pomiędzy miejscowościami Pawonków i Gwoździany. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej, zastano dwa uszkodzone pojazdy, które znajdowały się poza jezdnią w przydrożnym rowie. Wszystkie podróżujące osoby, znajdowały się poza pojazdami. Jednej osobie, pierwszej pomocy udzielała osoba postronna (ratownik medyczny, który przejeżdżał w okolicy zdarzenia). Strażacy działania rozpoczęli od udzielania KPP pozostałym poszkodowanym. Na czas działań ratowniczych droga była całkowicie zamknięta dla ruchu.

Działania ratowników polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP osobom poszkodowanym, oświetleniu terenu akcji, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach oraz usunięciu z jezdni pozostałości po zderzeniu.

O godzinie 1:22 zakończono działania i przywrócono ruch na drodze.

 

W działaniach udział brały:

- 2 zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- 2 zastępy OSP Pawonków;

- 1 zastęp OSP Skrzydłowice;

 

Przybyli na miejsce:

- dowódca JRG w Lublińcu;

- 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego;

- Policja;

- Pomoc Drogowa


Opracowanie: st. kpt. Wojciech Kwapień, KP PSP w Lublińcu;

                      st. kpt. Piotr Chmurak, KP PSP w Lublińcu