Interwencje

W nocy, z 3 na 4 lutego 2019 r. Straż Pożarna powiatu lublinieckiego pięciokrotnie interweniowała w celu udrożnienia dróg, które po intensywnych opadach ciężkiego i mokrego śniegu zatarasowane były przez powalone drzewa. 

W zdarzeniach udział brały:

- zastępy KP PSP w Lublińcu;

- zastęp OSP Lisów;

- zastęp OSP Tanina;

- zastęp OSP Ciasna;

- zastęp OSP Solarnia;

- zastęp OSP Koszwice;

- zastęp OSP Łagiewniki Małe;

- zastęp OSP Zbowrowskie

 

Po dzisiejszej nocy na terenie naszego powiatu przybyło co najmniej 20 cm mokrego i ciężkiego śniegu. Przypominamy o spoczywającym na właścicielach, zarządcach i administratorach obiektów obowiązku odśnieżania dachów i usuwania nawisów śniegu i lodu!!!  Opady śniegu i jego zaleganie na dachach obiektów wielkopowierzchniowych może powodować poważne zagrożenia. Nadmierne obciążenie konstrukcji dachu niesie ryzyko jego zniszczenia i w efekcie katastrofy budowlanej. Szczególna uwaga skierowana jest na bezpieczeństwo obiektów handlowych i użyteczności publicznej.

 

Dnia 01.02.2019 r. o godz. 2:05 Dyżurny Operacyjny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu otrzymał zgłoszenie o pożarze w jednej z sal chorych oddziału chorób wewnętrznych (na II - gim piętrze) Szpitala Powiatowego w Lublińcu.

Pierwsze zastępy przybyły na miejsce zdarzenia już o godz. 2:09. Ratownicy zastali zadymienie w korytarzu lewego skrzydła oddziału oraz w przestrzeni sali objętej pożarem. Palące się elementy wystroju pomieszczenia, dzięki szybkiej i skutecznej interwencji personelu, zostały ugaszone w zarodku przy pomocy gaśnicy proszkowej, a pacjenci tej sali wyewakuowani w bezpieczne miejsce (prawe skrzydło oddziału).

Na miejsce akcji przybyli również: dowódca Jednostki Ratowniczo Gaśniczej oraz zastępca komendanta powiatowego.

Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, niedopuszczeniu rozprzestrzenienia się dymu na pozostałą część szpitala oraz stałego monitorowania stężeń substancji niebezpiecznych w atmosferze (w tym tlenku węgla). Po całkowitym usunięciu dymu z korytarza i sali chorych, w której powstał pożar, działania zakończono.

Policja prowadzi czynności dochodzeniowe.

 

W działaniach udział brały:

- 5 zastępów KP PSP w Lublińcu

- zastęp WOP JWK Lubliniec

- zastęp OSP Lubliniec

- zastęp OSP Kochcice

- zastęp OSP Kochanowice

- Policja

 

Dnia 25 stycznia 2019 r. ok. godz. 16:40 do SK KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w kominie budynku mieszkalnego w Woźnikach. Do zdarzenia zadysponowano dwa zastępy z JRG w Lublińcu (w tym podnośnik hydrauliczny) oraz dwa zastępy OSP Woźniki. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem strażaków - nie odnieśli żadnych obrażeń. Pierwsi na miejsce dotarli ochotnicy, którzy - po uprzednim zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - ugasili sadzę przy użyciu gaśnicy proszkowej (10 kg). Dalsze działania JOP polegały na wygaszeniu i wygarnięciu paliwa z kotła CO, wyczyszczeniu przewodu kominowego przy użyciu szczotki kominiarskiej, przewietrzeniu i oddymieniu pomieszczeń budynku oraz zbadaniu detektorem wielogazowym atmosfery pod kątem występowania tlenku węgla - nie stwierdzono zagrożenia.

Na miejsce zdarzenia przybył również patrol policji.

 

Dnia 22 stycznia ok. godz. 15.45 do SK KP PSP w Lublińcu wpłynęło zgłoszenie od  pracownika Urzędu Miasta o powalonym drzewie w rzece Mała Panew w Kokotku. Drzewo leżało w poprzek koryta rzeki i znajdowało się pod warstwą lodu spiętrzając jednocześnie poziom wody. Działania straży polegały na  zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyciągnięciu drzewa z rzeki przy pomocy samochodowej wyciągarki linowej.

W interwencji oprócz zastępów PSP brał udział zastęp OSP Lubliniec, Straż Miejska oraz kierownik Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Dnia 22 stycznia 2019 r. ok. godz. 12.30 dyżurny stanowiska kierowania przyjął zgłoszenie o silnym zadymieniu w budynku mieszkalnym w Kochanowicach, do którego doszło wskutek niezamknięcia drzwiczek kotła CO i spalania się opału przy niedostatecznej ilości tlenu. Do zdarzenia w I rzucie zadysponowano zastęp JRG Lubliniec i OSP Kochanowice, a następnie, z uwagi na potrzebę użycia agregatu oddymiającego zasilanego energią elektryczną, wezwano drugi zastęp OSP Kochanowice dysponujący takim sprzętem.

Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyciągnięciu z kotła palącego się paliwa, oddymieniu i przewietrzeniu obiektu, wyznaczeniu stref zagrożenia. Ponadto po zakończeniu działań dokonano pomiarów stężenia tlenku węgla w budynku. 

 

 

Dnia 16 stycznia 2019 r. straż pożarna w powiecie lublinieckim interweniowała 5 razy. Ze względu na warunki pogodowe, w Glinicy i Psarach wypompowywano wodę z zalanych piwnic (działało odpowiednio: PSP z Lublińca i OSP z Psar), natomiast w Woźnikach w trzech budynkach mieszkalnych znajdujących się na jednej ulicy, wskutek niedrożności instalacji kanalizacyjnej, doszło do zalania piwnic nieczystościami - które zostały wypompowane przez OSP z Woźnik.

Natomiast 17 stycznia br. ok. godz. 3.00 dwa zastępy PSP udały się na ul. Oświęcimską w Lublińcu, gdzie pomocy potrzebował starszy mężczyzna, który po dostaniu się przez służby ratownicze do mieszkania, został zabrany przez ZRM do szpitala. Tym razem obyło się bez siłowego otwierania mieszkania, gdyż przyszedł syn mężczyzny z kluczami.

 

W dniu 09.01 br. około godz. 21:30 na ul.Częstochowskiej w Lublińcu kierujący samochodem osobowym VW Passat zjechał z drogi do przydrożnego rowu. W wyniku kolizji kierujący pojazdem nie był w stanie sam opuścić pojazdu, przybyli na miejsce ratownicy z PSP w Lublińcu po zabezpieczeniu terenu akcji i wykonaniu dostępu do poszkodowanego przekazali go będącemu na miejscu Zespołowi Ratownictwa Medycznego - po przebadaniu został zabrany do szpitala. 
Działania zastępów Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej polegały również na odłączeniu akumulatora, oświetleniu terenu akcji, kierowaniu ruchem drogowym oraz uprzątnięciu pozostałości z jezdni.

W działaniach udział brały:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego;

- dwa patrole Policji

 

Ósmego stycznia 2019 roku, około godziny 23:00 lokatorzy jednego z mieszkań budynku wielorodzinnego przy ul. Częstochowskiej w Lublińcu, po stwierdzeniu złego samopoczucia, w ostatniej chwili zaalarmowali o tym fakcie służby ratownicze i opuścili mieszkanie. Niewątpliwie, taka reakcja uratowała życie trzem osobom, w tym 2,5 miesięcznego dziecka. Po błyskawicznym przyjeździe trzech strażackich wozów bojowych z Lublińca ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i dokonali pomiaru stężenia tlenku węgla w lokalu - wskazanie detektora  zatrzymało się na 300 ppm - zawartość tlenku węgla w ościennych mieszkaniach wskazywał 50 ppm (ang. parts per million) – liczba części na milion, oznaczenie stosowane m.in. przy wyrażaniu stężeń, liczbę wad na milion możliwości ich zaistnienia. Będący na miejscu zdarzenia lekarz z Zespołu Ratownictwa Medycznego podjął decyzję o konieczności przewiezienia i przebadania trzech poszkodowanych w szpitalu.

W ramach kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”  przybyłemu na miejsce członkowi rodziny przekazano miernik tlenku węgla, których po kilka sztuk każda komenda Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa śląskiego otrzymała od Wojewody Śląskiego z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego województwa. Czujniki są przekazywane w najbardziej zagrożonych budynkach, w trakcie prowadzenia działań ratowniczych w budynkach mieszkalnych przez strażaków. Pamiętajmy jednak, że czujnik nie ma za zadanie zapobiegać ulatnianiu się tego gazu, a wyłącznie ostrzegać przed potencjalnym zagrożeniem – „Czujnik ostrzega, nie zapobiega”.

 

Kilka dni temu, 06.01. doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku jednorodzinnym w Woźnikach. Minionej doby - 08.01. strażacy byli wzywani dwukrotnie do tego typu pożarów. Tuż po godz. 16:00 doszło do pożaru przewodu w domu jednorodzinnym w Kośmidrach, a o godz. 20:13 został zauważony pożar sadzy w przewodzie kominowym budynku wielorodzinnego w Herbach.

We wszystkich przypadkach mieszkańcy opuścili budynki przed przybyciem straży. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyczyszczeniu przewodów kominowych, wygarnięciu na zewnątrz kotłów CO pozostałości materiału palnego oraz sadzy z wyczystki. Następnie przewietrzano pomieszczenia budynków i sprawdzano, czy w pomieszczeniach nie występuje tlenek węgla - wyniki 0.0 ppm.

W zdarzeniach brały udział:

- dwa zastępy z KP PSP w Lublińcu;

- dwa zastępy OSP Woźniki;

- zastęp OSP Kośmidry;

- zastęp OSP Kalina;

- zastęp OSP Olszyna;

- Policja

Od początku roku 2019 Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu odnotowała już 4 pożary w budynkach mieszkalnych, w których przyczyną zdarzenia była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub gazowe.

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

 

Dnia 05.01.2019 r. około godz. 22:50 oficer dyżurny SK KP PSP w Lublińcu otrzymał zgłoszenie o pożarze garażu w budynku jednorodzinnym w Woźnikach. 

Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali pożar wewnątrz pomieszczenia garażowego. Mieszkańcy opuścili budynek przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Działania zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ugaszeniu palącego się wyposażenia garażu (w pomieszczeniu nie było pojazdów silnikowych) oraz przewietrzeniu pomieszczeń budynku. Następnie kamerą termowizyjną sprawdzono temperaturę w pomieszczeniach i wykonano pomiary na obecność tlenku węgla - wynik 0.0 ppm.

W działaniach udział brały:

- zastęp KP PSP w Lublińcu;

- 2 zastępy OSP Woźniki;

- zastęp OSP Psary;

- Policja