XVI szkolenie wyjazdowe strażaków powiatu lublinieckiego - 15-17.04.2013 r -

Kategoria
Kalendarz
Termin
poniedziałek, 15 kwiecień 2013 00:00
Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Lublińcu oraz Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu organizują w dniach 15-17.04.2013 roku szkolenie dla Burmistrzów, Wójtów, pracowników prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej w gminie i powiecie, Komendantów Gminnych OSP, Prezesów jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz Naczelników jednostek OSP ze szczególnym uwzględnieniem jednostek z KSRG.