Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

mł. bryg. mgr inż. Artur SZYMANEK