Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

bryg. mgr inż. Artur SZYMANEK