Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu przy ul. Sokoła 13 działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zawiadamia, iż w przetargu nieograniczonym poniżej kwoty 60.000 euro na całodobową, nierytmiczną sprzedaż paliw dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu wybrano firmę P.H.U. „OTPOL" O.Oleś R.Polak Sp. J. Ul. Oleska 36, 42-700 Lubliniec. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 12.02.2007r. Jednocześnie oferta wykonawcy z dnia 20.02.2007r. była najkorzystniejsza z punktu widzenia obydwóch kryteriów oceny ofert - ceny i dojazdu.