UWAGA

 Ze względu na ograniczenie transmisji koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 wstrzymane zostają zajęcia edukacyjne związane ze szkoleniem podstawowym strażaków ratowników OSP do odwołania.

„Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”

Nr szkolenia OSPP.12.2020.6: marzec - maj 2020 r.

 

Zajęcia w w/w terminie przeznaczone są przede wszystkim dla druhów z gminy Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków i Woźniki (grupa 1).

Kurs obejmuje 14 spotkań zakończonych egzaminem. Na zajęciach obejmujących zagadnienia teoretyczne obowiązuje ubranie koszarowe, na zajęciach praktycznych ubranie specjalne. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 1. 06 marca, piątek, godz. 1700 - rozpoczęcie kursu, teoria
 2. 07 marca, sobota, godz. 1000 - teoria
 3. 13 marca, piątek, godz. 1700 - teoria
 4. 14 marca, sobota, godz. 1000 - teoria
 5. 20 marca, piątek, godz. 1700 - teoria
 6. 21 marca, sobota, godz. 1000 - teoria
 7. 27 marca, piątek, godz. 1700 - praktyka
 8. 28 marca, sobota, godz. 1000 - praktyka
 9. 03 kwietnia, piątek, godz. 1700 - praktyka
 10. 04 kwietnia, sobota, godz. 1000 - praktyka
 11. 24 kwietnia, piątek, godz. 1700 - praktyka
 12. 25 kwietnia, sobota, godz. 1000 - praktyka
 13. 08 maja, piątek, godz. 1700 - praktyka
 14. 09 maja, sobota, godz. 1000 - egzamin (część teoretyczna i praktyczna)

Po  uprzednim kontakcie z kierownikiem kursu, istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. Osoba, której frekwencja wynosi poniżej 80 % (obecność na 10 spotkaniach lub mniej), nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Podczas trwania kursu zostanie zorganizowany wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej do Bielska Białej. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

 st. kpt. Wojciech Kwapień

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Grupa nr III: wrzesień - październik 2019

Zajęcia w w/w terminie przeznaczone są przede wszystkim dla druhów z gminy Pawonków, Ciasna i Lubliniec (grupa 3).

Kurs obejmuje 14 spotkań zakończonych egzaminem. Na zajęciach obejmujących zagadnienia teoretyczne obowiązuje ubranie koszarowe, na zajęciach praktycznych ubranie specjalne. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 1. 13 września, piątek, godz. 1700 - rozpoczęcie kursu, teoria
 2. 14 września, sobota, godz. 1000 - teoria
 3. 16 września, poniedziałek, godz. 1700 - teoria
 4. 20 września, piątek, godz. 1700 - teoria
 5. 21 września, sobota, godz. 1000 - teoria
 6. 23 września, poniedziałek, godz. 1700 - teoria
 7. 27 września, piątek, godz. 1700 - praktyka
 8. 28 września, sobota, godz. 1000 - praktyka
 9. 30 września, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 10. 4 października, piątek, godz. 1700 - praktyka
 11. 5 października, sobota, godz. 1000 - praktyka
 12. 7 października, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 13. 11 października, piątek, godz. 1700 - praktyka
 14. 21 grudnia, sobota, godz. 1000 - egzamin (część teoretyczna i praktyczna)

W terminie od 7 do 18 października, po uprzednim kontakcie z kierownikiem kursu, istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. Osoba, której frekwencja wynosi poniżej 80 % (obecność na 10 spotkaniach lub mniej), nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Podczas trwania kursu zostanie zorganizowany wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej do Bielska Białej. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

UWAGA!

Ćwiczenia w komorze dymowej w Bielsku Białej odbędą się 13 i 14 grudnia br. W związku z tym proszę kursantów o kontakt z kierownikiem kursu w celu podania daty uczestnictwa w ww. ćwiczeniach.

Zmianie ulega również termin przeprowadzenia egzaminu. Odbędzie się on w sobotę 21 grudnia br.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj szkolenia: Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Grupa nr II: 17 maja - 29 czerwca

Gmina Woźniki, Koszęcin, Herby

Zajęcia w w/w terminie przeprowadzone zostaną w KP PSP w Lublińcu. Przeznaczone są dla druhów z gminy Woźniki, Koszęcin i Herby (grupa 2). Kurs obejmuje 14 spotkań zakończonych egzaminem. Na zajęciach obejmujących zagadnienia teoretyczne obowiązuje ubranie koszarowe, na zajęciach praktycznych ubranie specjalne. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 1. 17 maja, piątek, godz. 1700 - rozpoczęcie kursu, teoria
 2. 18 maja, sobota, godz. 1000 - teoria
 3. 20 maja, poniedziałek, godz. 1700 - teoria
 4. 24 maja, piątek, godz. 1700 - teoria
 5. 25 maja, sobota, godz. 1000 - teoria
 6. 27 maja, poniedziałek, godz. 1700 - teoria
 7. 31 maja, piątek, godz. 1700 - praktyka
 8. 1 czerwca, sobota, godz. 1000 - praktyka
 9. 3 czerwca, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 10. 7 czerwca, piątek, godz. 1700 - praktyka
 11. 8 czerwca, sobota, godz. 1000 - praktyka
 12. 10 czerwca, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 13. 15 czerwca, sobota, godz. 1000 - praktyka
 14. 29 czerwca, sobota, godz. 1000 - egzamin (część teoretyczna i praktyczna) UWAGA!!! ZMIANA TERMINU EGZAMINU!!!

W dniach 21 i 22 czerwca odbędą się ćwiczenia w komorze dymowej w Bielsku-Białej. Proszę zapisywać się w trakcie zajęć. Na miejscu należy stawić się o godz. 800. Należy zabrać ze sobą kompletne umundurowanie specjalne, obuwie sportowe oraz sprzęt OUO.

Przypominamy również o odrabianiu nieobecności na zajęciach.

W terminie od 17 czerwca do 21 czerwca, po uprzednim kontakcie z kierownikiem kursu, istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. Osoba, której frekwencja wynosi poniżej 80 % (obecność na 10 spotkaniach lub mniej), nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Podczas trwania kursu zostanie zorganizowany wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj szkolenia: Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Grupa nr III: wrzesień - październik 2019

Gmina Pawonków, Ciasna, Lubliniec

Zajęcia w w/w terminie przeprowadzone zostaną w KP PSP w Lublińcu. Przeznaczone są dla druhów z gminy Pawonków, Ciasna i Lubliniec (grupa 3).

Harmonogram spotkań zostanie przedstawiony w sierpniu br.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj szkolenia: Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Grupa nr I: 29 marca - 11 maja

Gmina Kochanowice

Zajęcia w w/w terminie przeprowadzone zostaną w KP PSP w Lublińcu. Przeznaczone są dla druhów z gminy Kochanowice (grupa 1). Kurs obejmuje 14 spotkań zakończonych egzaminem. Na zajęciach obejmujących zagadnienia teoretyczne obowiązuje ubranie koszarowe, na zajęciach praktycznych ubranie specjalne. Harmonogram spotkań przedstawia się następująco:

 1. 29 marca, piątek, godz. 1700 - rozpoczęcie kursu, teoria
 2. 30 marca, sobota, godz. 1000 - teoria
 3. 1 kwietnia, poniedziałek, godz. 1700 - teoria
 4. 5 kwietnia, piątek, godz. 1700 - teoria
 5. 6 kwietnia, sobota, godz. 1000 - teoria
 6. 8 kwietnia, poniedziałek, godz. 1700 - teoria
 7. 12 kwietnia, piątek, godz. 1700 - praktyka
 8. 13 kwietnia, sobota, godz. 1000 - praktyka
 9. 15 kwietnia, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 10. 26 kwietnia, piątek, godz. 1700 - praktyka
 11. 27 kwietnia, sobota, godz. 1000 - praktyka
 12. 29 kwietnia, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 13. 6 maja, poniedziałek, godz. 1700 - praktyka
 14. 25 maja, sobota, godz. 1200 - egzamin (część teoretyczna i praktyczna)   UWAGA ZMIANA TERMINU EGZAMINU

W terminie od 7 maja do 24 maja, po uprzednim kontakcie z kierownikiem kursu, istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach. Osoba, której frekwencja wynosi poniżej 80 % (obecność na 10 spotkaniach lub mniej), nie zostanie dopuszczona do egzaminu. Podczas trwania kursu zostanie zorganizowany wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej. Terminy spotkań mogą ulec zmianie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj szkolenia: Szkolenie dowódców OSP (gmina Woźniki)

Termin realizacji: 08.02.2019 r. - 16.02.2019 r.

Terminarz zajęć:

08.02.2019 r. godz. 17.00 - rozpoczęcie + zajęcia szkoleniowe (remiza OSP Psary)

09.02.2019 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe (remiza OSP Psary)

15.02.2019 r. godz. 17.00 - zajęcia szkoleniowe (remiza OSP Psary)

16.02.2019 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy (JRG Lubliniec)

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rodzaj szkolenia: Szkolenie naczelników OSP

Termin realizacji: 30.11.2018 r. - 15.12.2018 r.

Warunki zakwalifikowania na kurs:

- dostarczenie karty skierowania wg wzoru - do pobrania Karta skierowania na szkolenie OSP.pdf

- wiek nieprzekraczający 65 lat,

- ukończony kurs dowódców.

Karty skierowania proszę dostarczyć do siedziby KP PSP w Lublińcu w terminie do 23.11.2018 r.

Terminarz zajęć:

30.11.2018 r. godz. 18.00 - rozpoczęcie

08.12.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

15.12.2018 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Szkolenie zakończone - ukończyło 20 osób.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodzaj szkolenia: Szkolenie Dowódców OSP

Termin realizacji: 05.10.2018 r. - 26.10.2018 r.

Na szkolenie zakwalifikowane zostały osoby z następujących jednostek: OSP Lisów - 1 osoba, OSP Koszęcin - 2 osoby, OSP Kośmidry - 1 osoba, OSP Pawonków - 1 osoba, OSP Draliny - 2 osoby, OSP Solarnia - 1 osoba, OSP Koszwice - 1 osoba, OSP Boronów - 1 osoba, OSP Lubliniec - 2 osoby, OSP Kochanowice - 6 osób, OSP Kochcice - 1 osoba, OSP Lubecko - 1 osoba.

Terminarz zajęć:

05.10.2018 r. godz. 17.00 - rozpoczęcie

06.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

13.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

20.10.2018 r. godz. 10.00 - zajęcia szkoleniowe

27.10.2018 r. godz. 10.00 - egzamin końcowy

Na zajęciach obowiązuje umundurowanie koszarowe.

Ze względu na duże zainteresowanie oraz ograniczone możliwości organizacyjne planowane są kolejne dwa szkolenia dowódców OSP w I kwartale 2019 r.

 Szkolenie zakończone - ukończyło 14 osób.