Komenda Powiatowa PSP w Lublińcu ogłasza z dniem 03.01.2020 roku nabór do służby.

Treść ogłoszenia - Ogłoszenie nabór.pdf

Załączniki:

DRUK nr 1.pdf

DRUK nr 2.pdf

 

 Informacja z I etapu postępowania kwalifilacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Informacja.pdf

 Informacja z II etapu postępowania kwalifilacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Informacja II.pdf

 Informacja z III etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Informacja III_etap.pdf

 Informacja z IV etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Informacja IV .pdf

Informacja o wyniku zakończonego postępowania w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby - Zakończenie naboru.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------