Postępowanie kwalifikacyjne z dnia 16.07.2019 roku.

Ogłoszenie_o_postępowaniu.pdf

druk nr 1 .pdf

druk nr 2 .pdf

 

Informacja z I etapu.pdf

Dodatkowa informacja z I etapu.pdf

Informacja z przebiegu II etapu.pdf

Informacja z przebiegu III i IV etapu.pdf

Informacja z przebiegu V etapu.pdf

Informacja z przebiegu VI etapu.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------