DOWÓDCA JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ

bryg. mgr Jerzy MRUGAŁA
tel. (34) 353-18-11 (wew. 151)


Z-CA DOWÓDCY JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ
mł. bryg. inż. Krzysztof SIEK
tel. (34) 353-18-11 (wew. 153)